Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Skogrydding

Linjerydding


Hvorfor linjerydding
Linjerydding er nødvendig for å ivareta leverings- og personsikkerheten og for å følge opp krav fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Disse kravene er fastsatt i Forskrift om elektriske forsyningsanlegg § 6-4 og § 7-4. Linjetraseer skal holdes fri for trær som kan komme i farlig nærhet av spenningsførende anleggsdeler, og dermed redusere skade på liv eller eiendom, antall feil og avbrudd, og bedre leveringskvaliteten for våre nettkunder. Det er derfor viktig å overholde en sikkerhetsavstand mellom trær og ledninger. Nordlandsnett har som mål å tilby sikrest mulig strømforsyning.

Varsel om linjerydding
Nordlandsnett ønsker å ha et godt samarbeid med alle grunneiere og håper at vedlikeholdsarbeidet av linjenettet medfører minst mulig ulempe for den enkelte grunneier. I forkant av skogryddingen vil alle berørte grunneiere i Bodø, Gildeskål og Beiarn motta et brev fra Nordlandsnett hvor nødvendig informasjon vil bli gitt. Brev blir sendt ut minimum 14 dager før skogrydding starter.

Avtale med godkjent entreprenør
Nordlandsnett har inngått avtale med Skoging AS for å foreta linjerydding. DSB bestemmer hva slags krav som stilles til personer som skal foreta rydding. Krav til skogfaglig kompetanse og årlig gjennomført sikkerhetskurs er påkrevet. Nordlandsnett har krav som må innfri dette.

Nordlandsnett's rettigheter
I henhold til vilkår for tilknytning til vårt nett;
§3-6 kan nettselskapet (Nordlandsnett) ”etter forhåndsvarsel til grunneier foreta nødvendig kvisting og rydding av trær av sikkerhetsmessige hensyn og for å hindre skade på ledningene. Inngrepet skal skje med minst mulig ulempe for grunneier/fester”. Standard vilkår om tilknytning. Nettleie Tilknytning