Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Energimåling

Nordlandsnett AS er som alle andre nettselskaper i Norge underlagt energiloven. Denne og underliggende forskrifter legger føringene for hvordan nettselskapene skal utføre og kvalitetsikre måling og innsamling av forbruksdata

Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering setter krav til kWh måling.
Se hele forskriftsteksten på Lovdata:
 

Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester


Under § 1-1. Formål, står blant annet følgende:
 

 • Reglene om avanserte måle- og styringssystemer (AMS) skal bidra til korrekt avregning, nødvendig informasjon til styring av eget strømforbruk og økt mulighet for nettselskapet til å effektivisere driften av nettet.


Under § 4-7. Krav til installering og rapportering, står blant annet følgende:
 

 • Nettselskap skal i hvert enkelt målepunkt installere AMS.
 •  

 • Nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS dersom:
 •    a) forbruket i målepunktet er svært lavt og forutsigbart,
     b) installasjonen er til vesentlig og dokumentar ulempe for sluttbruker
   

 • Dersom nettselskapet og sluttbruker er uenig om installasjon av AMS, kan saken fremlegges for Norges vassdrags- og energidirektorat til avgjørelse. 
 • Norges vassdrags- og energidirektorat kan dispensere fra nettselskapenes plikt til å installere AMS i særlige tilfeller.

  


Hvis du har spørsmål om fjernavlesning ta kontakt med oss på tlf. 75 54 51 10