Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Kontroll av el-anlegg

Tilsynsingeniørene gjennomfører årlig en rekke kontroller av el-anleggene i boliger og næringsbygg som forsynes fra vårt nett. Kontrollene gjennomføres på bakgrunn av årlige føringer (rammebrev) fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Prosedyren ved kontroll av og utbedring av feil i et elektrisk anlegg er som følger:
 

 1. Kunden blir varslet om kontrollen i brevs form: Varsel om kontroll
 2. Kontrollen av elanlegget utføres og kunden får samtidig informasjon om elsikkerhet
 3. Kunden får rapport på eventuelle feil og mangler: Varsel om vedtak
 4. Ved feil i den faste installasjonen må elektroinstallatør kontaktes for utbedring av feil. Som oftest gis en frist på 4 mnd for utbedring av feil. Unntak for alvorlige feil som får kortere frist eller som må utbedres straks.
 5. Installatør gir beskjed til DLE når han har påtatt seg jobben og også når jobben er utført.


Vet du hva tilsynsingeniørene ser etter på slike kontroller? Eksempelet under beskriver en kontroll av en vanlig bolig. Hvor omfattende en kontroll i praksis blir, kan variere bl.a. avhengig av alder og standard på det enkelte anlegg. Kontroll av bedrifter gjennomføres med utgangspunkt i den enkelte bedrifts internkontrollsystem.

Tilsynsingeniørene "følger strømmen" fra inntaket, gjennom sikringsskapet og kursene frem til tilkoblede apparater og utstyr.

Inntaksboksen:

 • Riktige sikringer, ev. varmgang


Sikringsskapet:

 • Isolasjonsfeil (jordfeil)
 • Korrekt merking og riktige sikringer på kurser
 • Berøringsbeskyttelse (at sikringene kan betjenes uten at man utsettes for fare)
 • Jording (hovedjord og utjevningsforbindelser)
 • Ev. varmgang, eks. brente bunnskruer
 • Løse koblinger


Den faste installasjonen:

 • Punkter med krav om jording
 • At det ikke er blandet jordet og ujordet installasjon
 • At alle kabler og ledninger er festet
 • At kabler og utstyr som eks. brytere og stikkontakter ikke er skadet
 • At det ikke er varmgang i brytere, koblingsbokser, stikkontakter osv. (visuell kontroll)


Tilkoblet utstyr:

 • At varmeovner ikke er tildekket
 • At utstyr ikke er tilkoblet med skjøteledning
 • Komfyren måles spesielt for ev. isolasjonsfeil og støpsel sjekkes for ev. varmgang


Informasjon:
Vi setter pris på at kunden deltar under kontrollen. På denne måten kan kunden informeres om elsikkerhet og spesielle momenter som angår installasjonen. Kunden mottar etter gjennomgangen en sjekkliste og elsikkerhetsbrosjyre.

Etter kontrollen:

 • Det skrives en rapport som sendes kunden. Hvis kontrollen ikke har avdekket feil/mangler, vil det fremgå av rapporten og saken avsluttes.
 • Hvis kontrollen har avdekket feil/mangler vil vi sette en frist for utbedring (forhåndsvarsel).
 • Ved ny installasjoner sendes kopi av rapporten til utførende elektroinstallatør.
 • Kunden kontakter elektroinstallatør, som bekrefter kundens bestilling på e-post til oss.
 • Elektroinstallatør retter påpekte feil/mangler, beskriver rettingsarbeidet og sender rapporten til oss.
 • Rettingsarbeidet vurderes og rapporten godkjennes.


Hvis kunden ikke bestiller utbedring av rapporten innen fristen, sender vi et pålegg med en ny frist for utbedring.
Hvis pålegget ikke følges opp, sender vi purring.
Hvis purringen ikke følges opp, kan anlegget bli stengt.

Kanskje du fikk noen hint om hva du skal se etter selv?

Spørsmål angående installasjonskontroll og elsikkerhet kan rettes til Nordlandsnett telefon 75 54 51 10 eller epost nettkunde@nordlandsnett.no.
Spørsmål angående en konkret rapport rettes til elsikkerhetsingeniøren som har utført kontrollen.
Hvis kunder i vårt nettområde ønsker kontroll av sitt elektriske anlegg kan DLE ved Nordlandsnett kontaktes.

Les mere på dsb sin nettside (Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap)