Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Elbil


Elbilen mange fordeler, men lading kan by på utfordringer:


Det tar atskillig lenger tid å lade opp batterier enn å fylle opp en bensin-/diesel tank. Å fylle opp en 60-liters tank er gjort på få minutter, og gir en kjørelengde på ca 1000 kilometer eller mer. "Hjemmelading" av elbil tar gjerne opptil tolv timer og gir betraktelig kortere kjørelengde. 
 
Å lade en elbil krever mye av strømnettet til kunden. Lange ladetider med relativt høye ladestrømmer kan bety varmgang i installasjonen som igjen kan forårsake til brann. Det er da viktig at det elektriske anlegget i egen installasjon er i god stand, slik at varmgang og personfare unngås. Før det velges å investeres i en elbil, anbefaler Nordlandsnett  at det elektriske anlegget kontrolleres av en autorisert elektroinstallatør.
 
Det er også viktig å ta høyde for at det er installert utstyr i bilen eller i boligen som vil begrense ladingen i henhold til aktuelle sikringskurs. Normalt kan en elbil lades med en 16 ampere kurs. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fraråder lading med vanlige husholdningsstikkontakter (Schuko-kontakter) på grunn av fare for varmgang og brannfare. Lading bør foregå med en dertil egnet stikkontakt og med en dedikert sikringskurs. 

De ulike løsningene for lading kan leses mer om her:

http://www.elbil.no/elbilfakta/elbillading

 
Nordlandsnett krever melding hvis installasjon utløser økning av OV. Meldingen må sendes inn av installatør. Nordlandsnett vil da undersøke om det omkringliggende nett er sterkt nok til å kunne tillate en økning av effektuttaket. Om nettet må utbedres vil du som kunde bli avkrevd for et anleggsbidrag, alt etter hvor stor utbedringen blir.