Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Hubroprosjekt i Saltdal


Fylkesmannen i Nordland tok i 2017 kontakt med Nordlandsnett og informerte om at Hubro var observert i området Saltnes – Setså i Saltdal. Det ble derfor bestemt å gjennomføre tiltak som hindrer skade ved strømgjennomgang av fuglen på linjenettet i dette området. Dette som en del av Fylkesmannen i Nordlands prosjekt "Handlingsplan for Hubro".


 

Årets Hubro-prosjekt i Saltdal

Dragefossen, utførende entreprenør for prosjektet i Saltdal, var både nøye og profesjonelle i sin utførelse av jobben. Som en del av prosjektet lagde de en video som viser montering av sittepinner og fugleavvisere. Denne kan du se under.


        Prosjektet ble delfinansiert av Miljødirektoratet gjennom Fylkesmannen i Nordland.

 

Bakgrunnen for nødvendige Hubrotiltak

Hubro er en rødlistet og utrydningstruet ugle. Det er den største uglen i Norge, med et vingespenn på 180 cm. Ved jakt benyttes særlig 2 jaktmetoder: 1) Posteringsjakt, sittende på en opphøyet jaktpost, og speider etter mulig bytte. 2) Flygende over landskapet, i skog ofte over tretoppene. Ved førstnevnte jaktmetode er det blitt observert at Hubroen blant annet benytter seg av stolper som holder høyspentlinjene oppe. Dette kan både være på grunn av at stolpene gjerne er høyt i terrenget, men også fordi Hubroen foretrekker å jakte i åpent terreng, og med skoging langs linjene vil nettopp dette oppnås. Med et 180 cm langt vingespenn og 150 cm avstand mellom strømførende ledninger på høyspentlinjen, er sjansen stor for at Hubroen kan berøre to strømførende ledninger eller en strømførende ledning og jordet del samtidig, og dermed dø av strømgjennomgang, også kalt elektrokusjon. Dette er spesielt sannsynlig når det blir brukt piggisolatorer, stolpemonterte transformatorer og avgreiningsmaster, som vist i bildene nedenfor.

                Image
Bilder: NVE - Fulg og kraftledninger

Det finnes heldigvis flere ulike typer tiltak mot at dette skal skje. Ett av dem blitt utviklet i 2011 av forskere hos SINTEF og Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samarbeid med EL-tjeneste AS, og uttestet på Sleneset i Lurøy kommune. Tiltaket er sittepinner og fugleavvisere som skal føre til at Hubroen ikke lenger setter seg på traversene øverst på stolpene, men heller benytte forhøyede sittepinner ytterst på traversen. Ved å gjøre denne typen tiltak på master med piggisolator forventes det at elektrokusjonsfaren reduseres betydelig. Fugleavviserne og sittepinnene er antatt å også ha god effekt for andre fuglearter. Mer om fugler og kraftledninger

    Image   Image
Bilder: NVE - Fulg og kraftledninger

Andre Hubro-prosjekter

Nordlandsnett har erfaring fra andre Hubroprosjekt – disse i Lurøy kommune, som har den høyeste rapporterte tettheten av hekkebestand i Europa [NINA rapport 264]. Terje Sagvik i Nordlandsnett (den gang Rødøy-Lurøy Kraftverk) var med på uttesting av utviklet utstyr for å forhindre at Hubroer dør eller blir skadet av strømgjennomgang. Erfaringen er at tiltaket fungerer godt, og at hubroen benytter seg av de nye sittepinnene.

            Image
Foto: Jan Ove Gjershaug

Vil du vite mer om prosjektet Handlingsplan for hubro? Les mer her.