Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Stort vedlikeholdsprosjekt på strømlinjer inn mot Bodø – fortsatt sikker drift av linjene

 

Minimum hvert tiende år utføres tilstandskontroll på luftlinjene som går inn mot Bodø. Det blir sjekket for råte i stolper og traverser, og sett etter skade og slitasje på komponenter. Etter forrige tilstandskontroll ble det observert noe rust på isolatorkjeder. I tillegg hadde Nordlandsnett mottatt telefoner fra turgåere, som kunne melde om spraking og knitring fra strømlinjene. Forskere med spesialkompetanse på tilstandskontroller ble rådført. Konsekvensen ble at det som opprinnelig startet som en liten vedlikeholdsjobb, ble til et stort vedlikeholdsprosjekt der antallet isolatorer som skulle skiftes ut ble mer enn doblet.  


                                     Bildet viser tre utskiftede isolatorer fra et isolatorkjede med rust på isolatorbolten.
Bildet viser tre utskiftede isolatorer fra et isolatorkjede med rust på isolatorbolten. Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


Mye utført vedlikehold på kort tid


På ni dager med skiftende vær har vi i Nordlandsnett, gjennom effektivt samarbeid med Frost Kraftentreprenør og Dragefossen, gjennomført vedlikehold på hovedlinjene inn til Bodø. Totalt ble det skiftet ut 963 isolatorer, 6 vanlige stolper, 2 stolper i A-master og 2 traverser, i tillegg til en rekke mindre oppgaver. Dette på bakgrunn av observasjoner som ble gjort på tidligere tilstandskontroll og befaringer. Vedlikeholdsprosjekter som dette er viktig for videre sikker drift av strømnettet, og dekkes av en del av nettleien du betaler.


Hva er en A-mast, isolator og travers?


Alle disse komponentene inngår i et mastepunkt. Dette er stolpene som holder den strømførende linja trygt oppe fra bakken, og er et uttrykk som blir brukt i forbindelse med luftlinjer. Et mastepunkt i regionalnettet består av minimum 2 stolper (H-mast) og maks 12 stolper (3DA-mast). En A-mast er to master som er koblet sammen i toppen og står formet som en A. På toppen av mastene er det festet en travers der isolatorkjeder bestående av flere isolatorer enten henger eller er strukket ut mot lina. Et isolatorkjede i regionalnettet består vanligvis av 9 isolatorer. Et mastepunkt med hengende isolatorkjeder har 3 isolatorkjeder, én for hver fase, mens et mastepunkt med strekkisolatorer har 2 for hver fase. Isolatorenes hovedoppgave er å lage et isolerende skille mellom spenningsførende ledning og jordpotensiale. 


                   Mastepunkt med 3 A-master og strekkisolatorer, pluss H-mast med hengeisolatorer.
Mastepunkt med 3 A-master og strekkisolatorer, pluss H-mast med hengeisolatorer i bakgrunnen. Foto: arkivfoto, Nordlandsnett.


Montørenes arbeidsplass høyt over bakken


Det kreves både kompetanse, fysisk og mental styrke hos montørene for å jobbe så høyt over bakken og med så store komponenter. Montørene involvert i prosjektet er erfarne montører med alt dette i tillegg til gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, smidighet og genuin interesse for å gjøre en god jobb. De har ingen problemer med å jobbe 16 meter over bakken med isolatorer på størrelse med seg selv, eller traverser som er mellom 6 og 10 meter lange. Et skifte av 27 isolatorer gikk radig med to montører som jobbet parallelt. Fabelaktig arbeid og samarbeid fra dedikerte montører, med andre ord.


          Bildet viser to montører fra Dragefossen skru fast den nye traversen 16 meter over bakken. Linjen de jobber på er strømløs og ikke montert fast i isolatorkjedene. Fra venstre: Tor Asbjørn Næstby (Dragefossen), Truls Eliassen (Dragefossen).
Bildet viser to montører fra Dragefossen skru fast den nye traversen 16 meter over bakken. Linjen de jobber på er strømløs og ikke montert fast i isolatorkjedene. Fra venstre: Tor Asbjørn Næstby (Dragefossen), Truls Eliassen (Dragefossen). Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


          Montørene Børge Fjærli (Frost) og Lasse Larsen (Nordlandsnett) i ferd med å løfte strømlina med en jekk-talje, slik at isolatorene og blir spent av og kan demonteres og skiftes.
Montørene Børge Fjærli (Frost) og Lasse Larsen (Nordlandsnett) i ferd med å løfte strømlina med en jekk-talje, slik at isolatorene og blir spent av og kan demonteres og skiftes. Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


          Børge Fjærli klatrer ned etter fullført jobb, mens Lasse Larsen fortsetter med utskiftningen av den midtre isolatorkjeden.
Børge Fjærli klatrer ned etter fullført jobb, mens Lasse Larsen fortsetter med utskiftningen av den   midtre isolatorkjeden. Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


Hjelp fra skogrydderne


Skogryddere sto for alt av frakt og tilrettelegging av alt materiell. Deres evne til å ferdes i krevende terreng med seks-hjulinger kom da til sin rett. De fraktet inn nytt materiell til riktige plasser, før de også hentet ut gammelt materiell som deretter ble sendt til godkjent deponi for videre håndtering. Entreprenørene Frost Kraftentreprenør og Dragefossen kunne da komme til ferdig opplagt materiell, slik at arbeidet kunne gå smidig, raskt og sikkert.


                                           Traverser brukt i regionalnettet er gjerne mellom 6 og 10 meter lange. Her ser du Evert Karlsson foran én av traversene som ble byttet ut med ny. Traversen ble fraktet ned en bratt skråning sammen med Stian Bentsen (ikke på bildet).
Traverser brukt i regionalnettet er gjerne mellom 6 og 10 meter lange. Her ser du Evert Karlsson foran én av traversene som ble byttet ut med ny. Traversen ble fraktet ned en bratt skråning sammen med Stian Bentsen (ikke på bildet). Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


Skryt til de involverte


Dette var et stort vedlikeholdsprosjekt som krevde god planlegging, kommunikasjon og koordinering. Det kreves en hel del ressurser og arbeid for å frakte utstyr, avtale med grunneiere om ferdsel og ikke minst selve utføringen av jobben. Vi ønsker å gi skryt til alle involverte. Godt samarbeid mellom Frost Kraftentreprenør, Dragefossen og Driftssentralen (v/Geir Svarholt) førte til en fleksibel, rask og god utførelse av prosjektet. Fortløpende kontakt med driftssentralen om status på arbeidet på linjene, og full utnyttelse av ressurser førte til så kort utkoblingstid som mulig. Samtidig som sistemann monterte den siste isolatoren, dro montør til trafostasjon for å gjøre klar til innkobling av linja. Kommunikasjon og samarbeid er essensielt for å få et slikt vedlikeholdsarbeid til å gå så effektivt som mulig.


          Mastepunkt som kalles H-mast med splitter nye isolatorer.
Mastepunkt som kalles H-mast med splitter nye isolatorer. Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


Det var fire profesjonelle og flotte arbeidslag, i tillegg til transportaktører, involvert i utførelsen av vedlikeholdsprosjektet. Tre av disse kan du se på bildene under.


          Bildet viser to arbeidslag: ett montørlag og ett skoger-lag. I samme periode som prosjektet pågikk var det utplassering/jobbskygging i forbindelsen med skolen, og datteren til Lasse Larsen, Marte A. Larsen, fikk dermed lov å være med ut. Fra venstre: Børge Fjærli (Frost Kraftentreprenør), Evert Karlsson (skoger), Runar Kristensen (skoger), Lasse Larsen (Nordlandsnett), Marte Alstad Larsen (jobbskygger og datter til Lasse Larsen), Stian Bentsen (skoger).
Bildet viser to arbeidslag: ett montørlag og ett skoger-lag. I samme periode som prosjektet pågikk var det utplassering/jobbskygging i forbindelsen med skolen, og datteren til Lasse Larsen, Marte A. Larsen, fikk dermed lov å være med ut. Fra venstre: Børge Fjærli (Frost Kraftentreprenør), Evert Karlsson (skoger), Runar Kristensen (skoger), Lasse Larsen (Nordlandsnett), Marte Alstad Larsen (jobbskygger og datter til Lasse Larsen), Stian Bentsen (skoger). Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


                                             To av montørene på montørlaget fra Dragefossen. Fra venstre: Tor Asbjørn Næstby og Truls Eliassen.
To av montørene på montørlaget fra Dragefossen. Fra venstre: Tor Asbjørn Næstby og Truls Eliassen. Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


          Sistemann på montørlaget fra Dragefossen. Espen Moland passet på at montørene fikk heiset opp det utstyret de trengte.
Sistemann på montørlaget fra Dragefossen. Espen Moland passet på at montørene fikk heiset opp det utstyret de trengte. Foto: Frida Berg, Nordlandsnett.


Andre involverte i prosjektet, men ikke på noen bilder:

  • Ola Kristoffersen (Frost Kraftentreprenør) og Markus Sørfjordmo (lærling Frost Kraftentreprenør).
  • Trond Eriksen Transport AS, som transporterte stolper fra leverandør.
  • Nordlandsfly AS, som fløy ut stolper som skulle monteres til de aktuelle stedene.