Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Skal du bygge eller vil du forsterke eget anlegg

 

Skal du bygge nytt og trenger strøm til hytte eller hus, skal du renovere eller bygge om på det elektriske anlegget ditt er det en del ting du bør tenke på før du setter i gang. Strømkabler/linjer kan være livsfarlig. Ta derfor kontakt med Nordlandsnett for å unngå problemer.
Skader som blir påført Nordlandsnett sin installasjon, er det den skadeansvarlig som får den økonomiske kostnaden for skaden. 

Tilknytning og forsterkning

Tilknytning til strømnettet gjøres ved å ta kontakt med en elektroinstallatør. Installatøren må være registrert i Elvirkshomhetsregisteret (se http://www.dsb.no/) for å kunne tilby og utføre arbeid i det elektriske anlegget. 

Husk også å bestille strøm fra en strømleverandør før det settes spenning på anlegget ditt. 

Nordlandsnett oppfordrer til å velge en strømleverandør ut fra eget ønske, om det ikke gjøres vil strøm bli levert ifølge den såkalte leveringsplikten (http://www.nve.no/leveringsplikt)

Nordlandsnett gjennomfører arbeidet med å levere strømkabelen til ditt hus. 
Tilknytningspunktet for strøm er bygningens grunnmur (for kabeltilknytning) og husvegg (for luftnett-tilknytning). Om tilknyttingen genererer en større jobb, må det inngås avtale med Nordlandsnett før jobben starter. 
 

Kostnader ved utbygging 

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak eller flytting av anlegg må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag eller regnings arbeid.

I EBL`s standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning kan man lese om vilkår som gjelder ved flytting av et eksisterende anlegg, ny tilknytning, hvilken rettigheter har man som kunde og hvilke rettigheter har nettselskapet.

Standard leveringsvilkår nett tilknytning.