Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Elbil


Elbilen mange fordeler, men lading kan by på utfordringer:


Det tar atskillig lenger tid å lade opp batterier enn å fylle opp en bensin-/diesel tank. Å fylle opp en 60-liters tank er gjort på få minutter, og gir en kjørelengde på ca. 1000 kilometer eller mer. "Hjemmelading" av elbil tar gjerne opptil tolv timer og gir betraktelig kortere kjørelengde. 
 
Å lade en elbil krever mye av strømnettet til kunden. Lange ladetider med relativt høye ladestrømmer kan bety varmgang i installasjonen som igjen kan forårsake til brann. Det er da viktig at det elektriske anlegget i egen installasjon er i god stand, slik at varmgang og personfare unngås. Før det velges å investere i en elbil, anbefaler Nordlandsnett at det elektriske anlegget kontrolleres av en autorisert elektroinstallatør.
 
Det er også viktig å ta høyde for at det er installert utstyr i bilen eller i boligen som vil begrense ladingen i henhold til aktuelle sikringskurs. Normalt kan en elbil lades med en 16 ampere kurs. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fraråder lading med vanlige husholdningsstikkontakter (Schuko-kontakter) på grunn av fare for varmgang og brannfare. Lading bør foregå med en dertil egnet stikkontakt og med en dedikert sikringskurs. 

Nordlandsnett krever melding hvis installasjon utløser økning av OV. Meldingen må sendes inn av installatør. Nordlandsnett vil da undersøke om det omkringliggende nett er sterkt nok til å kunne tillate en økning av effektuttaket. Om nettet må utbedres vil du som kunde bli avkrevd for et anleggsbidrag, alt etter hvor stor utbedringen blir.