Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Elektromagnetiske felt

Rundt alt elektrisk utstyr og alle strømførende ledninger finnes det elektriske og magnetiske felt. Det er vanlig å bruke betegnelsen elektromagnetiske felt som en kortform for elektriske og magnetiske felt. Spørsmålet om hvorvidt slike felt fra elektriske anlegg og elektrisk utstyr kan medføre økt risiko for kreft eller andre sykdommer, skader eller plager er ikke endelig avklart.

 

Nordlandsnett kan foreta beregninger eller målinger for å fastslå feltstyrken i tilfeller der det er grunn til å anta at det opptrer høye verdier.

 

På forespørsel kan du få tilsendt brosjyren "Bolig nær høyspentanlegg" utgitt av Statens strålevern. Ta kontakt med Nordlandsnett og vi sender brosjyren kostnadsfritt til din adresse.

 

Linkene nedenfor gir ytterligere informasjon om temaet: