Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Elhub

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt Statnett å utvikle Elhub, som etter planen skulle settes i drift 23. oktober 2017. Elhub er utsatt og ny dato er så langt ikke kjent. Løsningen skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som benyttes til leverandørskifter, avregning og ved fakturering av nettleie og strømsalg.


Elhub skal bidra til økt konkurranse og innovasjon i strømmarkedet, og sørge for sikker og effektiv håndtering av måleverdier fra de nye smarte strømmålerne (AMS) som skal installeres hos alle strømkunder innen 2019.

Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om sitt eget strømforbruk, og en mer nøyaktig avregning slik at kunden blir fakturert for sitt faktiske forbruk. Strømkundene vil få bedre oversikt over strømforbruket sitt og mulighet til å bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte. Strømkundene kan også bli plusskunder og produsere sin egen strøm.

HENTES FRA FOLKEREGISTERET
For å sikre at flest mulig har fødselsnummeret registrert i Elhub når informasjonsløsningen tas i bruk, har NVE pålagt nettselskap og strømleverandører å hente inn fødselsnummer fra 1. september 2015. Når Elhub settes i drift, skal alle strømavtaler inneholde fødselsnummer for at kunden skal identifiseres entydig.

For å avdekke korrekt identitet for strømkunden, må kunden kontaktes i tilfeller hvor eksisterende kundeinformasjon hos nettselskap og strømleverandør er motstridende.

KUNDEN BESTEMMER TILGANG TIL DATA
Personopplysninger inkludert fødselsnummer og måleverdier som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med. Alle strømleverandører skal tilby webløsninger som gir strømkundene oversikt over hvem som har tilgang til deres opplysninger.

Kundene styrer selv hvilke aktører som til enhver tid har tilgang.

Kilde: NVE

NVE's faktaark om Elhub