Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Endringer nettleie 2018

 

Høy driftssikkerhet

Nordlandsnett jobber for å bli en god og sterk aktør innenfor nettbransjen i Salten og Nordland. Dette gjør vi blant annet ved å bygge et godt og solid nett med en meget god forsyningssikkerhet, med hele 99,98 % oppetid. Dette betyr at strømmen er borte svært sjeldent. Strøm har blitt viktigere og viktigere for samfunnet og det forventes at man har strøm i kontrakten hele tiden.

Myndighetene fastsetter våre inntekter

Det er myndighetene, ved NVE, som fastsetter hvor stor inntekt Nordlandsnett kan hente fra kundene via nettleien. Inntektsrammene vil øke sakte men sikkert framover. Bakgrunnen for dette er at deler av strømnettet begynner å bli gammelt. Dette innebærer at det må gjøres betydelige investeringer for å opprettholde og styrke forsyningssikkerheten i strømnettet. Med bakgrunn i det som er beskrevet ovenfor, innebærer dette at vi for 2018 er nødt til å øke nettleien noe.


Statlige avgifter øker.

Staten øker sin forbruksavgift for elektrisitet med 0,26 øre/kWh for 2018, noe som bidrar til en ytterligere økning i nettleien. Denne avgiften er nettselskapene pålagt å kreve inn på vegne av staten.


Priser 2018

Klikk her for komplett oversikt over priser på nettleien.