Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Endringer nettleie 2017

 

Høy driftssikkerhet

Nordlandsnett jobber strategisk for å bli en sterk aktør innenfor nettbransjen i Salten og Nordland. Dette gjør vi blant annet ved å bygge et godt og solid nett med en meget god forsyningssikkerhet, med hele 99,98 % oppetid, det vil si at strømmen er borte svært sjeldent. Strøm har blitt viktigere og viktigere for samfunnet.

Myndighetene fastsetter våre inntekter

Det er myndighetene, ved NVE, som fastsetter hvor stor inntekt Nordlandsnett kan hente fra kundene via nettleien. Inntektsrammene vil øke sakte men sikkert framover. Bakgrunnen for dette er at deler av strømnettet begynner å bli gammelt. Dette innebærer at det må gjøres betydelige investeringer for å opprettholde og styrke forsyningssikkerheten i strømnettet. Med bakgrunn i det som er beskrevet ovenfor, innebærer dette at vi for 2017 er nødt til å øke nettleien noe.


Statlige avgifter øker.

Staten har i neste års statsbudsjett foreslått å øke sin forbruksavgift for elektrisitet med 0,32 øre/kWh for 2017, noe som bidrar til en ytterligere økning i nettleien. Denne avgiften er nettselskapene pålagt å kreve inn på vegne av staten.
Nordlandsnett har i statsbudsjettet for 2017 blitt gitt et tilskudd på 6,8 mill.kr for å utjevne nettleien. Dette innebærer en gjennomsnittlig reduksjon i nettleien på 0,66 øre/kWh.

Endring i effektleddet

Større næringskunder og kunder med høyspent tilknytning (11/22 kV) faktureres i dag et effektledd. Fram til nå har dette vært likt over hele året. Fra og med 2017 innfører vi et tidsdifferensiert effektledd, på samme måte som det vi i dag har på energileddet. Dette innebærer at effektuttaket blir dyrere på vinteren og tilsvarende billigere på sommeren. Forskjellen mellom vinter og sommer er satt slik at en kunde som har et noenlunde likt effektuttak hele året, ikke vil få en større endring i nettleien.

Effektuttaket på vinteren er dimensjonerende for hvor stor kapasitet nettet må bygges med. Ved å innføre et høyere effektledd om vinteren, så kan dette være med på å bidra til at kapasitetsøkning i nettet kan utsettes, noe som igjen vil slå positivt ut på nettleien.


Priser 2017

Klikk her for komplett oversikt over priser på nettleien.