Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Nettleie bedriftskunder

Nettleien består av et fast beløp pr. år og en pris pr. antall forbrukte kWh.

Forbruksavgift til Staten kreves inn i tillegg til nettleien. Forbruksavgiften er pr. dd. på 16,58 øre/kWh eks. mva.
 
Priser for 2018 i parantes

 

Liten næring

Fastbeløp pr. år - kr. 4 100,- (kr. 4 150,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 16,4 øre/kWh (16,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
Ved 230V sikring t.o.m 250A
Ved 400V sikring t.o.m. 145 A
 

Teknisk næring

Fastbeløp pr. år - kr. 1 240,- (kr. 1 250,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 16,4 øre/kWh (16,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
Sikring t.o.m 16A. Forbruk under 8 000kWh pr. år.
 

Stor næring

Fastbeløp pr. år - kr. 14 450,- (kr. 14 700,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 6,3 øre/kWh (6,4 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 5,2 øre/kWh (5,3 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 6,3 øre/kWh (6,4 øre/kWh)
Effektuttak - kr/KW/måned
      0 -   99 kW
01.01 - 30.04: 55 kr/KW/måned (56 kr/KW/måned)
01.05 - 31.08: 27 kr/KW/måned (28 kr/KW/måned
01.09 - 31.12: 55 kr/KW/måned (56 kr/KW/måned)
  100 - 249 kW
01.01 - 30.04: 53 kr/KW/måned (54 kr/KW/måned)
01.05 - 31.08: 26 kr/KW/måned (27 kr/KW/måned)
01.09 - 31.12: 53 kr/KW/måned (54 kr/KW/måned)
  250 - 499 kW
01.01 - 30.04: 50 kr/KW/måned (51 kr/KW/måned)
01.05 - 31.08: 25 kr/KW/måned (26 kr/KW/måned)
01.09 - 31.12: 50 kr/KW/måned (51 kr/KW/måned)
  500 - 999 kW
01.01 - 30.04: 49 kr/KW/måned (50 kr/KW/måned)
01.05 - 31.08: 24 kr/KW/måned (24 kr/KW/måned)
01.09 - 31.12: 49 kr/KW/måned (50 kr/KW/måned)
Over 1000 kW
01.01 - 30.04: 46 kr/KW/måned (47 kr/KW/måned)
01.05 - 31.08: 23 kr/KW/måned (23 kr/KW/måned)
01.09 - 31.12: 46 kr/KW/måned (47 kr/KW/måned)
Ved 230V sikring over 250A
Ved 400V sikring over 145 A
 

Stor næring - høyspent

Fastbeløp pr. år - kr. 14 450,- (kr. 14 700,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 5,3 øre/kWh (5,4 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 4,2 øre/kWh (4,3 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 5,3 øre/kWh (5,4 øre/kWh)
Effektuttak - kr/KW/måned
01.01 - 30.04: 29 kr/KW/måned (30 kr/KW/måned)
01.05 - 31.08: 14 kr/KW/måned (14 kr/KW/måned)
01.09 - 31.12: 29 kr/KW/måned (30 kr/KW/måned)
Høyspent (22/11 kV)
 

Belysning med fotocelle

Fastbeløp pr. år - kr. 1 240,- (kr. 1 250,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 16,4 øre/kWh (16,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
Innstallert effekt x 4000 timer brenntid

 

Midlertidige anlegg/byggestrøm

Tilkobling til strømnettet kr. 319,- (kr. 320,-)
Frakobling strømnettet kr. 319,- (kr. 320,-)
Fastbeløp pr. år – kr. 4 100,- (kr. 4 150,-)
01.01 - 30.04: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 16,4 øre/kWh (16,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 17,5 øre/kWh (17,9 øre/kWh)
se pkt 8

 

 

  1. Til enhver tid gjeldende forbruksavgift kommer i tillegg til nettleien.
  2. Til enhver tid gjeldende avgift til energifondet er inkludert i nettleien. Denne utgjør 1,00 øre/kWh på energileddet for kunder med husholdnings, hytte og fritidsbolig tariff. For øvrige kunder utgjør dette 800 kr/år på fastleddet
  3. Prisene er eksklusiv merverdiavgift.
  4. Elektrisk tap i nettet er inkludert i nettleien.
  5. Leie av ordinær måler er inkludert i nettleien.
  6. Effektleddet avregnes etter høyeste faktiske effektavlesning pr. måned.
  7. Prisen på effektleddet i kr/kW er avtagende. Det vil si at det betales kr 56,- for de første 100 kW, kr 54,- for de neste 150 kW, kr 51,- for de neste 250 kW osv.
  8. Anleggskostander for byggestrøm dekkes i sin helhet av kunde.
  9. Tariffen NTL gjelder for husholdninger, hytter og fritidsboliger med forbruk som beskrevet under tariffen. NTLM gjelder tilsvarende for øvrige kunder med forbruk som beskrevet under tariffen.
  10. Nettleiene inberettes til NVE, som treffer avgjørelser ved eventuelle tvister