Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Nettleie byggestrøm

Nettleie for Byggestrøm 2018

Benevnelse

Type

Pris i kr.

Fastbeløp kr/år

Energiledd øre/kWh

01.01-30.04 01.05-31.08 01.09-31.12

Tilkobling

Frakobling

NB

Alle typer - se pkt 8

320

 320

3 350

18,9

17,7

18,9

NBF Alle typer - se pkt 8 320 320 4 150 17,9 16,7 17,9


 

 

  1. Til enhver tid gjeldende forbruksavgift kommer i tillegg til nettleien.
  2. Til enhver tid gjeldende avgift til energifondet er inkludert i nettleien. Denne utgjør 1,0 øre/kWh på energileddet for kunder med husholdnings, hytte og fritidsbolig tariff. For øvrige kunder utgjør dette 800 kr/år på fastleddet
  3. Prisene er eksklusiv merverdiavgift
  4. Elektrisk tap i nettet er inkludert i nettleien
  5. Leie av ordinær måler er inkludert i nettleien
  6. Effektleddet avregnes etter høyeste faktiske effektavlesning pr. måned
  7. Prisen på effektleddet i kr/kW er avtagende. Det vil si at det betales kr 56,- for de første 100 kW, kr 54,- for de neste 150 kW, kr 51,- for de neste 250 kW osv.
  8. Anleggskostander for byggestrøm dekkes i sin helhet av kunde
  9. Tariffen NTL gjelder for husholdninger, hytter og fritidsboliger med forbruk som beskrevet under tariffen. NTLM gjelder tilsvarende for øvrige kunder med forbruk som beskrevet under tariffen.
  10. Nettleiene inberettes til NVE, som treffer avgjørelser ved eventuelle tvister