Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Nettleie Plusskunder

  

Med plusskunde mener NVE følgende:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.


Dette sier NVE om plusskunder

Typiske plusskunder vil være folk eller virksomheter med solcellepanel, vindmølle eller lignende i sin installasjon, som produserer kraft i begrenset omfang.

For å kunne bli en plusskunde hos Nordlandsnett må følgende forutsetninger være på plass og dokumenteres av kunden: 

  • En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.
  • Innmatet effekt i tilknytningspunktet må ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW.
For å få betalt for overskuddskraft må følgende være på plass:
  • Kunden må selv velge en kraftleverandør som er villig til kjøpe overskuddskraft når du produserer mer enn du bruker, og levere kraft i perioder hvor egenproduksjonen ikke dekker forbruket ditt. Kraftleverandøren må bekrefte dette til nettselskapet i hht. dokument hos Ediel.
  •  

For uttak av energi betaler plusskunden fastledd og energiledd lik den kundegruppen han tilhører. For innmating av energi krediteres plusskunden et energiledd på 10 øre/kWh på nettleien.

 

En installasjon av et solcellepanel eller en annen type kraftproduksjon innebærer en endring i kundens anlegg som må meldes via elektroinstallatør.

Når meldingen er godkjent av nettselskapet og anlegget satt i drift så har kunden akseptert vilkårene og anses som plusskunde.

 

Informasjon til elektroinstallatørene finnes her.

 
Oppdatert: 10.03.2017 Andor Solberg