Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Nettleie privatkunder

Nettleien består av et fast beløp pr. år og en pris pr. antall forbrukte kWh.
 

Forbruksavgift til Staten kreves inn i tillegg til nettleien. Forbruksavgiften er pr. dd. på 16,58 øre/kWh eks. mva.
 
Priser for 2018 i parantes

Husholdning, hytte og fritidsbolig

Fastbeløp pr. år - kr. 2 750,- (kr. 2 800,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 17,4 øre/kWh (17,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)
 

Teknisk

Fastbeløp pr. år - kr. 440,- (kr. 450,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 17,4 øre/kWh (17,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)
* Sikring t.o.m 16A. Forbruk under 8000kWh pr. år.
 

Belysning med fotocelle

Fastbeløp pr. år - kr. 440,- (kr. 450,-)
Energiledd i øre/kWh
01.01 - 30.04: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 17,4 øre/kWh (17,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)
* Installert effekt x 4000 timer brenntid
 

Midlertidige anlegg/byggestrøm

Tilkobling til strømnettet kr. 319,- (kr. 320,-)
Frakobling strømnettet kr. 319,- (kr. 320,-)
Fastbeløp pr. år – kr. 3 300,- (kr. 3 350,-)
01.01 - 30.04: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)
01.05 - 31.08: 17,4 øre/kWh (17,7 øre/kWh)
01.09 - 31.12: 18,5 øre/kWh (18,9 øre/kWh)

 

 

  1. Til enhver tid gjeldende forbruksavgift kommer i tillegg til nettleien.
  2. Til enhver tid gjeldende avgift til energifondet er inkludert i nettleien. Denne utgjør 1,00 øre/kWh på energileddet for kunder med husholdnings, hytte og fritidsbolig tariff. For øvrige kunder utgjør dette 800 kr/år på fastleddet
  3. Prisene er eksklusiv merverdiavgift.
  4. Elektrisk tap i nettet er inkludert i nettleien.
  5. Leie av ordinær måler er inkludert i nettleien.
  6. Effektleddet avregnes etter høyeste faktiske effektavlesning pr. måned.
  7. Prisen på effektleddet i kr/kW er avtagende. Det vil si at det betales kr 56,- for de første 100 kW, kr 54,- for de neste 150 kW, kr 51,- for de neste 250 kW osv.
  8. Anleggskostnader for byggestrøm dekkes i sin helhet av kunde.
  9. Tariffen NTL gjelder for husholdninger, hytter og fritidsboliger med forbruk som beskrevet under tariffen. NTLM gjelder tilsvarende for øvrige kunder med forbruk som beskrevet under tariffen.
  10. Nettleiene inberettes til NVE, som treffer avgjørelser ved eventuelle tvister