Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Ny hovedforsyning inn til Bodøhalvøya


Image

Styrking av forsyningssikkerheten til Bodøhalvøya

Nordlandsnett jobber kontinuerlig med å opprettholde en sikker forsyning av strøm til alle våre kunder.

Dagens samfunn blir mer og mer avhengig av elektrisitet og konsekvensen av strømbrudd er økende.

Bodøhalvøya er et område hvor mange viktige samfunnsfunksjoner for regionen er samlet i tillegg til at det er et område i vekst.  Sammen medfører dette nå et behov for styrking av strømforsyningen. Nordlandsnett er derfor godt i gang med å planlegge en ny hovedstrømforsyning til Bodøhalvøya som skal sikre tilstrekkelig kapasitet og god forsyningssikkerhet for området i mange tiår fremover.
Den nye forbindelsen vil gå fra Hopen og inn til byen og byggestart vil etter planen være i 2018.

Vi er godt kjent med at vi skal gjennom et friluftsområde som er populært og svært mye brukt gjennom hele året. Derfor har vi gjennom en god dialog med Bodø kommune og andre berørte interessenter forsøkt å finne løsninger som medfører så små inngrep som mulig.