Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Rasjonering

Rasjonering av elektrisk energi krever et administrativt fordelingssystem som trer i kraft når kraftmarkedet ikke lenger fungerer hensiktsmessig. Det er Olje- og energidepartementet som setter i verk og avslutter rasjoneringen. Som myndighet for rasjonering er NVE administrativt ansvarlig for å planlegge og gjennomføre rasjonering, og for å gjenopprette en normalsituasjon.

 

NVE sin hjemmel til å utarbeide forskrift om planlegging og gjennomføring av rekvisisjon av kraft og tvangsmessige leveringsinnskrenkinger (rasjoneringsforskriften) er gitt i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 7-1, og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 7-6.

 

Rasjonering vil omfatte både produksjon og forbruk av elektrisk energi. Dette betyr at kraftprodusenter vil kunne bli pålagt å holde tilbake produksjon, og at forbrukerne vil kunne pålegges reduksjon av forbruk.

 

Nordlandsnett har i samarbeide med kommunene i konsesjonsområdet utarbeidet en egen plan for hvordan rasjoneringen kan gjennomføres.

 

Forskriftsteksten finner du her (link til lovdata)

 

Veileder til rasjoneringsforskriften

 

Relaterte artikler