Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Strømnettet

Ett nett - mange kunder

 • Det norske kraftnettet transporterer strøm til landets to millioner husholdninger og til industri og næringsliv. I alt er det strukket 300.000 km ledningsnett i Norge.
  For å få en idé om hvor langt dette er, kan du tenke deg at du kjører en bil i 80 km/t dag og natt - uten pause. Da ville det ta deg vel fem måneder å dekke distansen.
 • Ca 60 prosent av det norske kraftnettet er lokalnett - det som går inn til bolighusene. 
 • I tillegg kommer ledningene til utlandet, som gir økt forsyningssikkerhet både her og i våre naboland.

 

Kraftbalansen

 • Årlig fraktes omlag 120 milliarder kilowattimer (kWh) gjennom strømnettet. (1 millard kWh er nok til å holde 50 000 husstander med lys og varme i ett år.) 
 • Selv i et år med vanlige nedbørsmengder produserer Norge mindre strøm enn vi bruker. I et nedbørsfattig år kan underskuddet fort bli 10-20 milliarder kWh. Derfor må vi kjøpe strøm fra utlandet.

 

Nettselskapene

 • I Norge er det ca 155 nettselskaper. Selskapene driver hver sin del av nettet, noen dekker store områder, andre små.
 • Ca 80 prosent av selskapene er eid av kommuner, fylkeskommuner og stat. Det medfører at utbyttet fra selskapene går tilbake til det offentlige.
 • Nordlandsnett er et datterselskap av Bodø Energi AS som er 100% eid av Bodø kommune. Selskapet eier og forvalter elnettet i Beiarn-, Gildeskål- og Bodø kommune.

 

Regulering

 • Strømnettet er et naturlig monopol - fordi det ikke gir mening å bygge to ledningsnett til det samme huset. Men siden det ikke finnes flere nett, kan ikke strømkundene velge hvilket nettselskap de vil bruke. Derfor er nettselskapene strengt regulert. 
 • Myndighetene fastsetter rammer for virksomheten; Hvor store inntekter nettselskapene kan ha, hvor stort overskudd de kan ha, hva de må gjøre for å holde nettet ved like, hvordan kundene skal kompenseres hvis strømmen går, hvordan nettariffen skal utformes, etc. etc. 
 • Myndighetene fører streng kontroll med at reglene blir fulgt. Du finner mer informasjon om regulering på www.nve.no, hjemmesidene til Norges vassdrags- og energidirektorat.