Meny Meny
Kontakt oss Kontakt

Nettilknytning/endring

Skal du knytte deg til nettet eller gjøre endringer på din eksisterende tilknytning er det viktig at Nordlandsnett blir kontaktet.
Det må alltid foreligge en melding fra autorisert installatør ved arbeid på din elektriske installasjon.
 

Kostnader ved utbygging

Kostnader i forbindelse med nødvendige utbyggingstiltak eller flytting av anlegg må dekkes av den som utløser utbyggingstiltaket i form av et anleggsbidrag eller regnings arbeid.