Om Nordlandsnett

16.01.202012:47 Sindre Hanssen

Nordlandsnett er et datterselskap i konsernet Bodø Energi AS. Selskapet eier og driver distribusjonsnett i Bodø, Beiarn, Gildeskål, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna kommune samt regionalnettet i Salten.

En effektiv utbygging skal sikre et stabilt og robust strømnett i regionen. Nordlandsnett AS utfører kontinuerlig drift og vedlikehold av nettet. Nettvirksomheten omfatter nettforvaltning, driftskontroll, nettdokumentasjon, planlegging, bestilling, kundeservice og fakturering.

Vi har hovedkontor i Bodø og avdelingskontor på Fauske, Inndyr, Beiarn, Tjong og Tonnes.

Nettleie betaler du til Nordlandsnett, som er ditt lokale nettselskap, uavhengig hvilken kraftleverandør du har. Nettleie dekker kostnadene til bygging, drift og vedlikehold av strømnettet.

Vi jobber for at samfunnet skal ha strøm til enhver tid.