w

Nytt 132 kV kabelanlegg Soløyvannsveien - Tjønndalen

Etablering av ny 132 kV kabel fra Soløyvannsveien til Tjønndalen (Oppdatert 26.05.2020)

16.05.201907:50 Trygve Bent Johansen

Entreprenøren Linka med deres underleverandør, Ersvik Graving og Transport er godt igang med graving i kabeltraseen fra Tjønndalen transformatorstasjon til bueskytterbanen ved Soløyvannsveien. Etablering av kabeltraseen øst for Vasshauget er nå i sluttfasen. Gjennstår kabeltreking og skjøting. Vi starter nå opp vest av Vasshauget og arbeider oss mot vanntårnet i tursti/vei. Denne tursti/vei vil bli stengt frem til august/september da det skal foregå en del sprengingsarbeider. Ingen har anledning til å krysse veisperringene i dette området. Dette pga. deres sikkerhet. Sperring flyttes etter behov i traseen.

Nordlandsnett vil beklage til alle som blir berørt av prosjektet og som ikke får benyttet turområdet slik de ønsker i perioden prosjektet pågår. Samtidig håper vi at du har forståelse for at dette er et tiltak som må utføres.

Vi vil oppdatere nettsiden vår jevnlig om siste nytt vedrørende aktiviteten i prosjektet slik du kan holde deg oppdatert om hva som skjer.

Med vennlig hilsen Nordlandsnett 

Fremdrift kabelanlegg
Sprengnings arbeid pågår
Kabeltrekking

Relaterte artikler