w

Avlesningsgebyr

Kunder uten AMS-måler vil kunne bli ilagt et avlesningebyr etter 1.1.2019. Dette skyldes økte driftskostnader.

30.10.201814:22 Sindre Hanssen

For Nordlandsnett vil kunder uten måler med automatisk avlesning redusere effektiviseringsgevinsten av denne moderniseringen av vårt nett, samt at disse kundene vil representere en økt driftskostnad gjennom behov for videreføring av manuelle prosesser og gamle systemer.

Kunder uten ny måler med automatisk avlesning vil fra 1.1.2019 kunne bli ilagt et avlesningsgebyr. Dette gebyret vil dekke kostnader knyttet til håndtering av kundens avlesninger samt eventuelle kontrollavlesninger jfr. måle- og avregningsforskriftens § 3-3.

Avlesningsgebyret for 2019 er på kr. 1900,- per målepunkt per år.

*) Avlesningsgebyr vil ikke være aktuelt for kunder i områdene Junkerdal, Nygårdsjøen, Sandhornøy, Forstranda, Misvær, Rognan, Saltdal, Rødøy, Lurøy og Træna før etter 31.01.2019 siden hovedmontasje av nye målere forventes å pågå i desember og januar her.

Informasjon fra NVE om gebyr for manuell avlesning.