Avlesningsgebyr

Kunder uten AMS-måler vil bli ilagt et årlig avlesningsgebyr etter 1.1.2019. Dette skyldes at håndtering av måleverdier fra slike målere medfører økte kostnader.

30.10.201814:22 Sindre Hanssen

Regelverket til NVE gir nettselskapene anledning til å kreve at den enkelte kunde selv dekker slike ekstrakostnader gjennom gebyr, slik at ikke nettselskapets øvrige kunder må dekke disse kostnadene.

Informasjon fra NVE om gebyr for manuell avlesning.

For Nordlandsnett vil kunder uten måler med automatisk avlesning redusere effektiviseringsgevinsten av denne moderniseringen av vårt nett, samt at disse kundene vil representere en økt driftskostnad gjennom behov for videreføring av manuelle prosesser og gamle systemer.

Kostnadene knyttet til håndtering av måleverdier via gamle systemer, manuelle prosesser samt nødvendige kontrollavlesninger vil bli belastet de aktuelle kundene i form av et avlesningsgebyr jfr. måle- og avregningsforskriftens § 3-3. Størrelsen på gebyret skal være likt for de aktuelle kundene. Nettkunder hos Nordlandsnett uten ny måler med automatisk avlesning vil fra og med 2019 derfor bli ilagt et avlesningsgebyr.

Avlesningsgebyret for 2019 var på kr. 1900,- per målepunkt per år.