w

Etter målerbyttet

Her har vi samlet informasjon som kan være nyttig for deg som har fått skiftet til ny AMS måler.

15.08.201812:19 Sindre Hanssen

Måleravlesning

Etter at du har fått byttet til ny strømmåler vil din måler som hovedregel begynne å sende inn målerstander automatisk. Men i en startfase vil vi oppleve at enkelte målere ikke kommuniserer med oss. Har du fått ny måler og fortsatt får sms med oppfordring om å lese av måleren betyr det at din måler ikke kommuniserer med oss og vi ber deg om å sende inn målerstanden til oss.

Noe å klage på ved målerbyttet?

Om du har noe å klage på i forbindelse med målerbyttet kan du melde din klage her.

HAN-uttak på måleren

På din nye strømmåler er det et HAN-uttak som vil kunne benyttes for smart-hjem-løsninger og eksterne skjermer. For å få åpnet utgangen må du bestille dette hos oss. Skjema for å bestille åpning av HAN utgang finner du ved å logge på Mitt Kundeforhold. Skjemaet ligger under menyvalget "Min Profil" og deretter "Skjemaer".

Info fra NVE om HAN-uttaket.

Stoler du på smartmåleren i sikringskapet ditt?

Hva sier Justervesenet om de nye smartmålerne?

Hvilke krav stilles til nye el-målere?

Brukermanual AMS måler