w

Skal du grave?

Her får du en kort innføring og informasjon om våre krav og rutiner omkring graving.

21.09.201810:55 Veronika Wiik

Når du skal grave er det viktig å skaffe en oversikt over hva som allerede ligger i bakken. På gravemelding.no kan du søke om gravemelding. Her vil du også få et kart over kjente traseer. Dersom det ligger kabler eller rør i bakken hvor du har tenkt å grave kan du få disse påvist.

Noen ganger kan det ligge høyspentkabler der du har tenkt å grave. Du må da ha såkalt nærgraving. Dette må søkes om i hvert tilfelle. Søknaden sendes via gravemelding.no

Genrelt gjelder følgende:

Lavspenningskabler

  • Kan avdekkes ned til kabelmarkering med forsiktig bruk av maskin
  • Videre avdekking eller undergraving må utføres ved håndgraving

Høyspenningskabler

  • Nordlandsnett  oppgir pålagt sikkerhetsavstand
  • Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand skal Nordlandsnett driftssentral kontaktes før arbeidet videreføres
  • Nordlandsnett avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade

Når uhellet er ute

Dersom det oppstår skader på kabler og rør må driftsentralen straks varsles på
tlf 75 53 20 00

Ved personskader ring 113

Kjøretøy i berøring av høyspentlinje:

  • Bli sittende i kjøretøyet til strømmen i linjen er slått av.
  • Sørg for at ingen kommer i berøring av kjøretøy.
  • Må du fjerne deg fra kjøretøy, hopp ned på bakken med bena mest mulig samlet. Hopp videre med bena mest mulig samlet til du er ute av fare.
  • Unngå kontakt med maskin og jord samtidig. 

Kundens erstatningsansvar

Den som skader Nordlandsnetts kabler eller ledninger kan bli holdt økonomisk ansvarlig som følge av skaden.

Erstatningsansvaret kan omfatte kostnader Nordlandsnett har med å reparere skaden, og de økonomiske følgene av et avbrudd i Nordlandsnetts leveranse til øvrige kunder. (KILE*)
Reperasjonskostnader omfatter alt av merarbeidesom som følge av skaden. Dette innebærer arbeid med å sikre skadestedet, reperasjonsarbeidet og anskaffelse av nødvendig materiale for utbedringen.

*KILE ordningen: Alle nettselskap er pålagt et økonomisk ansvar ovenfor sine kunder ved avbudd i strømforsyningen, også kalt KILE-ordningen som står for kvalitetsjustert inntektsrammer ved ikke levert energi. Les mer om KILE her

Vær oppmerksom på at krav fra grunneiere/kommune kommer i tillegg.