w

Skal du rive eller renovere?

Har du tenkt å rive din bolig/bygning ta tidlig kontakt med nettselskapet for å få den best mulige løsningen for alle parter.

01.10.201810:08 Veronika Wiik

Ta kontakt i god tid

Har du tenkt å rive din bolig og trenger permanent frakopling, fyll ut skjema og send inn.

Ved permanent frakopling kobles måler ned og stikkledning fjernes i nærmeste kabelskap eller i nærmeste stolpe.

Ved renovering av bolig og det trengs midlertidig tilknytting, dette skal meldes via en installatør.

Har boligen stått uten abonnent de siste 6 mnd anbefaler nettselskapet å kontakte en installatør for å få en gjennomgang av det elektriske anlegget. Det kan forekomme at det elektriske anlegget har vært utsatt for gnagere, fukt eller setningsskader. En installatør vil verifisere dette, og gi tilbakemelding.