w

Skal du rive?

Dersom du skal rive en bygning som er tilknyttet vårt strømnett, så skal dette meldes til oss. Ta kontakt i god tid!

01.10.201810:08 Veronika Wiik

Ta kontakt i god tid

Når riving er aktuelt, er det viktig at du tar kontakt god tid i forveien, særlig ved større rivingsarbeid. Du bør være spesielt oppmerksom på behandlingstiden.

Er det en nettstasjon inne i, eller i umiddelbar nærhet av bygget? Da må du, eller den som er asnvarlig for rivingen ta kontakt med oss, minst ett år før oppstart. Dette må du gjøre, da det å flytte en nettstasjon kan være en tidkrevende og komplisert prosess, som tar langt tid.

Ved en forespørsel om riving, så er det viktig at du legger ved en tegning, skisse eller kart, som viser hva som skal rives. Vi vil vurdere nødvendige tiltakt og informere deg skriftlig om videre saksgang.

Behandlingstid

Anleggets type og størrelse påvirker behandlingstiden. Under er maksimal behandlingstid oppgitt:

Type anlegg Behandlingstid
Luft-/kabelstikkledning 30 dager
Større lavspentanlegg, fordelingsskap og lignende 50 dager
Nettstasjon 1 år