w

Anleggsbidrag 2019

Når nye kunder skal knyttes til strømnettet, eller når eksisterende nettkunder ønsker økt uttak, vil det ofte bli nødvendig med utbygging eller forsterkning av nettet.

14.12.201812:36 Bjørn B. Pedersen

Kort om anleggsbidrag

Utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet er et spleiselag, der alle som er tilknyttet strømnettet betaler sin andel av det. Når nye kunder ønsker å knytte seg til nettet, eller eksisterende kunder ønsker økt uttak fra det, kan det føre til at nettet må bygges ut og forsterkes.

Kostnadene til dette må dekkes av den som utløser tiltaket, i form av et anleggsbidrag.

Kundene som etterspør dette, må betale sin andel av kostnaden for å bygge ut, og forsterke, det nettet som er nødvendig for at de skal kunne knytte seg til det. Dette gjøres gjennom å betale et anleggsbidrag for utbyggingen.

Du kan også lese mer om anleggsbidrag på NVE sine nettsider her:

Spørsmål og svar om anleggsbidrag