Arbeid nært høyspenningsanlegg

Arbeid nær ved høyspentlinjer, eller -kabler, krever at man svært aktsom. Dersom dere skal arbeide nær en høyspentlinje, eller kabel, så skal du kontakte nettselskapet.

22.11.201809:29 Bjørn B. Pedersen

Skal du arbeide nær en høyspentlinje?

Er du anleggsmaskinfører, som kjører graver-, anleggs-, eller skogsmaskin som krever stor arbeidshøyde? Da har dere ansvar for å sjekke om det finnes retningslinjer for hvordan arbeid skal pågå nær høyspentlinjen. 

Skal du arbeide nærmere enn 30 m fra en høyspentlinje, så skal nettselskapet kontaktes. Dette gjøres på 755 45 110 i god tid før arbeidet starter.

Vi vil gi dere en orientering om hvilke sikkerhetskrav som gjelder. Videre vil vi sette sikkerhetsavstander, og beslutte om det må være en Leder for Sikkerhet tilstede under arbeidet. Dersom det er behov for en Leder for Sikkerhet, så vil dere måtte dekke kostnadene.

Skal du grave nær en høyspentkabel?

Det skal alltid foreligge en gyldig gravemelding før man starter med gravearbeidet. Gravemelding kan dere søke her:

Ved arbeid nærmere en 1 meter til begge sider av trasès påvisningsmerke, skal det være sikkerhetsovervåker til stede ved avdekking. En sikkerhetsovervåker kan bestilles på linken her. 

Bestilling av sikkerhetsovervåker:

For å kunne sende inn bestillingsskjema, så må dere ha gjennomgått en opplæring hos nettselskapet. 

Dersom du skulle være så uheldig å skade kabelen, som vil du bli erstatningspliktig for kostnadene som følger av dette. Kostnadene kan bestå av arbeidstimer, materiell og KILE.

Skal du grave i egen hage er det like viktig med gravemelding, det er i tillegg viktig å informere nettselskapet om plan for omlegging av egen inntakskabel eller om det skal jobbes på den. 

, click to open in lightbox