w

Arbeid nært høyspenningsanlegg

Arbeid nær ved høyspentlinjer, eller -kabler, krever at man svært aktsom. Dersom du skal arbeide nær en høyspentlinje, eller kabel, så skal du kontakte oss.

22.11.201809:29 Bjørn B. Pedersen

Skal du arbeide nær en høyspentlinje?

Er du anleggsmaskinfører, som kjører grave-, anleggs-, eller skogsmaskin som krever stor arbeidshøyde? Da har du ansvar for å sjekke om det finnes høyspentlinjer i nærheten av arbeidsstedet.

Skal du arbeide nærmere enn 30 m fra en høyspentlinje, så skal vi kontaktes. Dette gjøres på 755 45 110 i god tid før arbeidet starter.

Vi vil gi deg orientering om hvilke sikkerhetskrav som gjelder. Videre vil vi sette sikkerhetsavstander, og beslutte om det må være en leder for sikkerhet tilstede under arbeidet. Dersom det er behov for en leder for sikkerhet, så vil du måtte dekke kostnadene for dette.

Skal du grave nær en høyspentkabel?

Du skal alltid ha en gyldig gravemelding før man starter med gravearbeidet. Det kan du søke om her:

Ved arbeid som er nærmere enn en meter til begge sider av kabelens lengderetning, fra påvisningsmerkene i traseen, så skal kabelen avdekkes før du forsetter gravearbeidet. Dersom det er behov for å avdekke kabelen, så stiller vi krav til at arbeidet sikkerhetsovervåkes av en oppsynsmann. Dersom det er behov for en oppsynsmann, så må du dekke kostnadene for det. Bestilling av oppsynsmann kan gjøres her:

For å kunne sende inn bestillingsskjema, så må du ha gjennomgått en opplæring hos oss. Dersom du ønsker et kurs på dette, så ta kontakt med oss.

Dersom du skulle være så uheldig å skade kabelen, som vil du bli erstatningspliktig for kostnadene som følger av dette.