w

Nytt 132 kV kabelanlegg Soløyvannsveien - Tjønndalen

Oppstart for etablering av den nye kabel fra Soløyvannsveien til Tjønndal

16.05.201907:50 Trygve Bent Johansen

Kabeltraseen

Entreprenøren Linka med deres underleverandør, Ersvik Graving og Transport er godt igang med graving i kabeltraseen rett øst for Tjønndalen transformatorstasjon, og jobber seg nå østover opp til modellflybanen ved Soløyvannet med forlegning av betongkanal, som kabelen skal ligge i. Det er i dette området alt av graveaktivitet vil forgå frem til nytt år. 

Kabeltraseen må også krysse Vasshaugen elv. Her har Nordlandsnett og Bodø kommune gått sammen og spleiset på en ny bro over elva. Nordlandsnett måtte ha en løsning for sine kabler og Bodø kommune en løsning for sin tråkke/løypemaskin. Broen er ferdigstilt og offesielt åpnet. Broen er designet for å gli mest mulig inn i miljøet, samtidig som den skal være moderne og solid. I broens fundament er det etablert betongkanaler for høyspent kabler. Broen er konstruert for å tåle opp til 60 tonn med snø og den er ment å vare i et 60-100 års perspektiv. Broen vil kunne benyttes av alle. Den vil bli stengt når den nye kabelen skal etableres, men det i en kortere periode.

Det blir også aktivitet i og ved Tjønndalen transformatorstasjon. Det vil bli økt aktivitet i trafikk på veien som følge av utstyr som må fraktes inn og ut av området.

Tjønndalen Transformatorstasjon

Nordlandsnett vil beklage til alle som blir berørt av prosjektet og som ikke får benyttet turområdet slik de ønsker i perioden prosjektet pågår. Samtidig håper vi at du har forståelse for at dette er et tiltak som må utføres.

Vi vil oppdatere nettsiden vår jevnlig om siste nytt vedrørende aktiviteten i prosjektet slik du kan holde deg oppdatert om hva som skjer.

Fremdrift kabelanlegg

Relaterte artikler