w

Nytt 132 kV kabelanlegg Soløyvannsveien - Tjønndalen

Etablering av ny 132 kV kabel fra Soløyvannsveien til Tjønndalen (Oppdatert 23.10.2020)

16.05.201907:50 Trygve Bent Johansen

Entreprenøren Linka med deres underleverandør, Ersvik Graving og Transport er igang med å  sluttføre gravingen i kabeltraseen fra Tjønndalen transformatorstasjon til bueskytterbanen ved Soløyvannsveien. Gjennstår noe skjøting av kabelen. 

I løpet av senhøsten er det planlagt at de berørte skiløypepartiene skal gruses opp slik at de blir i orden til snøen kommer og skispor skal legges. Dette betinger imidlertid at vi får en normal senhøst og førjulsvinter.

Den siste finpussen vil bli gjort til våren; - skuldre og skråninger skal fylles til og skjæringer og andre skader settes i stand og prepareres, samtidig som det aller siste av anleggsavfall skal ryddes og fjernes.

Når kabelarbeidene er ferdigstilt, kan brukerne av Bodømarka glede seg over at de berørte partiene har fått en bedre standard enn de tidligere har hatt ved at grunnen er forsterket, tracéene er blitt bredere og vanskelige partier er blitt rettet opp og ordnet på, samtidig som hele befolkningen i vår stadig voksende by kan glede seg over nok og stabil strømleveranse til lys og varme i nye ti-år framover.

Nordlandsnett vil beklage til alle som blir berørt av prosjektet og som ikke får benyttet turområdet slik de ønsker i perioden prosjektet pågår. Samtidig håper vi at du har forståelse for at dette er et tiltak som må utføres.

Vi vil oppdatere nettsiden vår jevnlig om siste nytt vedrørende aktiviteten i prosjektet slik du kan holde deg oppdatert om hva som skjer.

Med vennlig hilsen Nordlandsnett 

Relaterte artikler