w

Pågående anleggsarbeid Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen

Pågående anleggsarbeid (Oppdatert 01.09.20)

26.11.201910:19 Terje Sagvik

Fra i dag tirsdag 1.september og fram til fredag 4. september vil det blir stor aktivitet med helikoptertransport fra riggplass på grusbane og riggplass i Hopen. Det vil foregå utflyging av master på seksjonen fra Kvalvika mot Hopen i den traseen som går ovenfor Iris. Det skal også flys ut sekker med pukk langs hele linja fra Soløyvannsveien og mot Hopen.

Førstkommende helg vil det ikke være aktivtet på anlegget.

I uke 38 planlegges det utflyging av dragline for uttrekking av line mellom endemast ved Soløyvannsveien og fram mot Kvalvika.

Det vi samtidig pågå arbeid med mastefundamentering (graverabeid) på enkelte punkter i området ut fra Hopen og ovenfor Iris avfallsanlegg. 

Den nye linjeseksjonen fra Tranmyra og opp på Vikfjellet ble spenningssatt i uke 27 og er i permanent drift. Etterarbeid, opprydding rundt master og riggplasser vil bli utført i høst.

Ved ferdsel i nærheten av pågående anleggsarbeid og transport ber vi om at det utvises forsiktighet og at det holdes god avstand til rigg og anleggsområder.

Helikoptertransport av master
Stolper på riggplass

Relaterte artikler