w

Pågående anleggsarbeid Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen

Pågående anleggsarbeid (Oppdatert 03.07.20)

26.11.201910:19 Terje Sagvik

Den nye linjeseksjonen fra Tranmyra og opp på Vikfjellet er tilkoblet og i dag 03. juli blir det satt spenning på linja og den tas inn i permanent drift.

Etterarbeid, opprydding rundt master og riggplasser vil bli utført i høst.

Det avvikles ferie på anlegget i uke 28, 29 og 30 og det vil være minimalt med aktivitet i denne perioden. Det vil foregå noe arbeid med mastrefundamentering (graverabeid) på enkelte punkter i området ut fra Hopen og ovenfor Iris avfallsanlegg. 

Etter ferien begynner vi med montering av master på linjeseksjonen ut fra Hopen og mot Soløyvannsveien. Vi vil informere nærmer når dette arbeidet starte opp.

Ved ferdsel i nærheten av pågående anleggsarbeid og transport ber vi om at det utvises forsiktighet og at det holdes god avstand til rigg og anleggsområder.

Linjearbeid i mast
avspenning i mast

Relaterte artikler