w

Ny 132 kV linje Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen

Oppstart anleggsarbeid, oppdatert 03.12.19

26.11.201910:19 Terje Sagvik

Nordlandsnett AS har inngått kontrakt med Frost Kraftentreprenør AS om bygging av disse to 132 kV linjene.

Vi starter nå opp med anleggsarbeid i området fra Hopen til Vatnvatnet og videre innover mot Tranmyra. Gravearbeider skal utføres i forbindelse med fundamentering av master og barduner. Gravearbeider vil i all hovedsak foregå i området rundt Hopen.

Det kommer også til å foregå noe ferdsel fra Hopen, Vikfjellet og mot Soløyvannsveien. Noe av ferdselen vil foregå med snøskuter i linjetraseen

Graverabeider her vil i første omgang starte helt borte ved Soløyvannsveien.

Det vil også foregå arbeide med å etablere planlagte riggområder som skal benyttes. Hovedområdene for rigg blir ved Soløyvannsveien på enden av linjen og i Hopen i linjetrase for omleggingslinjen.

Kartutsnitt linjer