w

Ny 132 kV linje Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen

Pågående anleggsarbeid (Oppdatert 18.12.19)

26.11.201910:19 Terje Sagvik

Frost Kraftentreprenør AS er igang med bygging av disse to nye 132 kV linjene.

Anleggsarbeid pågår nå i området Hopen og mot Vatnvatnet.

Gravearbeider utføres i forbindelse med fundamentering av master og barduner.

Det kommer også til å foregå noe ferdsel fra Hopen, Vikfjellet og mot Soløyvannsveien. Noe av ferdselen vil foregå med snøskuter i linjetraseen

Det vil også foregå arbeide med å etablere planlagte riggområder som skal benyttes. Hovedområdene for rigg blir ved Soløyvannsveien på enden av linjen og i Hopen i linjetrase for omleggingslinjen. I tillegg vil deler av grusbanen på Tverlandet benyttes.

Fra Fredag 20. desember og til mandag 6. januar tar anleggsarbeiderne juleferie og det vil ikke være aktivitet på anlegget i denne perioden.