w

Ny 132 kV linje Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen

Pågående anleggsarbeid (Oppdatert 26.03.20)

26.11.201910:19 Terje Sagvik

Frost Kraftentreprenør AS med underentreprenører er godt igang med arbeidene og det utføres i hovedsak fundamenteringsarbeid for mastene. Dette medfører graving og sprenging på mastepunktene langs linja.

Det pågår arbeid i linjetraseene fra Hopen og videre forbi Iris avfallsanlegg samt i Hopen. Det vil også pågå arbeid med fundamenter mellom Kvalvika og Soløyvannsveien.

Dette arbeidet vil fortsette fram mot påske og det vil være litt aktivitet i stille uke med ett arbeidslag.

Etter påske starter vi opp med utflyging av master med helikopter og dette arbeidet vil foregå i uke 16 og 17. Vi vil varsle nærmere før arbeidet starter og det vil bli mye helikoptertrafikk fra Tverlandet, rundt Hopen og videre opp på fjellet i denne perioden.

Riggområder som benyttes nå er i Hopen og på grusbanen på Tverlandet. Her foregår det sammenmontering av stolper og klargjøring før utflyging.

Ved ferdsel i nærheten av pågående anleggsarbeid og transport ber vi om at det utvises forsiktighet og at det holdes god avstand til rigg og anleggsområder.

Fundamenteringsarbeid
Stolper på riggplass
Sammenmontering av stolper