w

Nye nettleiepriser fra 2019

Fra og med den 1.1.2019, økes nettleien i vårt forsyningsområde.

13.12.201808:10 Bjørn B. Pedersen

Vi vil fra og med den 1.1.2019, øke nettleien i vårt forsyningsområde. For en husholdningskunde, med et årsforbruk på 20 000 kWh i året, vil økningen være på ca. 50 kr i måneden.

God forsyningssikkerhet og elektrifisering av samfunnet

Vi jobber for å bli en god, stor og sterk aktør innenfor nettbransjen i Salten og Nordland. Dette gjør vi blant annet ved å vedlikeholde og bygge et godt og solid nett, med en meget god forsyningssikkerhet, og hele 99,98 % oppetid. Dette betyr at strømmen er svært sjeldent borte.

Mye av strømnettet i området er bygd ut fra og med 1950-tallet og frem til i dag. Dette betyr at det til enhver tid er deler av strømnettet som nærmer seg slutten på sin tekniske levetid, og må fornyes. For å opprettholde den gode forsyningssikkerheten, så er det viktig å kontinuerlig fornye eldre nettanlegg

Overgangen til et lavutslippssamfunn, stiller også større krav til elektrifisering av nye deler av samfunnet. Dette omfatter blant annet transportsektoren, der man vil få el-ferger, el-busser, og landstrøm til skip, for å nevne noen. I tillegg er det økt grad av elektrifisering på andre områder, som for eksempel oppdrettsnæringen.

Dette gjør at både vi og overliggende nett, hvor Statnett er eier, må øke nettleien for 2019.

Våre inntekter blir fastsatt av myndighetene

Det er myndighetene, ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som fastsetter inntekten vi kan hente fra kundene via nettleien. Inntektsrammene vil øke sakte men sikkert framover.

En liten reduksjon i statlige avgifter

Staten reduserer sin forbruksavgift for elektrisitet med 0,75 øre/kWh for 2019, noe som bidrar til en liten reduksjon i nettleien. Denne avgiften er nettselskapene pålagt å kreve inn på vegne av staten.

Tariff for utkoblbart forbruk

Vi vil i 2019 innføre en tariff for utkoblbart forbruk. Satsene på tariffen er allerede utarbeidet, men det gjenstår å fastsette endelige vilkår og tekniske krav før den kan gjøres gjeldende. Vi vil komme tilbake med mer informasjon, når dette er klart.

Priser 2019

Husholdning/hytte/fritidsbolig: Fastbeløp kr. 3050,-, energiledd vinter 20,7 øre/kWh, energiledd sommer 19,5 øre/kWh.

Øvrige nettleiesatser for 2019 og 2018, kan leses her:

Relaterte artikler