w

Krav satt av nettselskapet ved utbygging

Skal du som utbygger eller graveentreprenør jobbe nær elektriske anlegg, skal det lokale nettselskapet kontaktes for krav som må etterfølges.

10.08.201812:07 Jørn Stian Dahl

Er du en utbygger?

Er du en utbygger som har planer om en større utbygging av hus, boliger eller strørre næringsbygg? Vær tidlig ute med å kontakte nettselskapet slik at høyspentkabler i bakken kan avdekkes.

Om dere har tenkt å etablere et bygg i nærheten av en høyspentlinje, er det høydekrav som må følges. Ved å kontakte nettselskapet i en tidlig fase, kan jobben gjøres på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte for alle parter. 

Det er i tillegg viktig at de som jobber i prosjektet og på anleggsområdet er klar over farene som kan oppstå ved å komme for nær et elektrisk anlegg. Ved å kontakte nettselskapet tidlig i prosessen, kan farer avdekkes og legges inn i en overordnet SHA plan som følger prosjektet hele perioden. 

Ved å kontakte Geomatikk eller Nordlandsnett kan du få oversendt kart over hvor kabler er etablert i bakken.

Er du en graveentreprenør?

Nordlandsnett vil lar dere som graveentreprenør avdekke høyspentkabel uten at en representant fra nettselskapet er tilstede. For å få denne muligheten må dere først gjennomføre et kurs hos Trainor 

Etter endt kurs fra Trainor skal app hos Geomatikk (Geograv) lastes ned og brukes. Hvert enkelt firma har en bruker hos gravemelding.no. Ved å sette en person/rolle i hvert enkelt firma som hovedbruker/administrator kan de enkelt legge til og fjerne brukere som skal ha tilgang til gravemeldinger på forskjellige lokasjoner. 

Når en jobb starter og en kabel skal avdekkes, gjøres dette i geograv appen. Dere skal starte jobben når dere er på stedet og stoppe når dere går for dagen. Ved å gjøre dette, vil nettselskapet se når det er aktivitet på arbeidsstedet til en hver tid. 
Nettselskapet har tilsynspersonell som kan/vil komme å ta kontroll. 

Graveentreprenørfirma har ansvaret med å informere sine ansatte om prosedyrene gitt av nettselskap. 

Hvert enkelt graveentreprenørfirma skal i tillegg skrive kontrakt med nettselskapet, der dere signerer på å følge nettselskapets prosedyrer.