w

Krav satt av nettselskapet ved utbygging

Skal du som utbygger eller graveentreprenør jobbe nær elektriske anlegg, skal det lokale nettselskapet kontaktes for krav som må etterfølges.

10.08.201812:07 Jørn Stian Dahl

Er du en utbygger?

Er du en utbygger som har planer om en større utbygging av hus, boliger eller strørre næringsbygg? Vær tidlig ute med å kontakte nettselskapet slik at høyspentkabler i bakken kan avdekkes.

Om dere har tenkt å etablere et bygg i nærheten av en høyspentlinje, er det høydekrav som må følges. Ved å kontakte nettselskapet i en tidlig fase, kan jobben gjøres på en forsvarlig og kostnadseffektiv måte for alle parter. 

Det er i tillegg viktig at de som jobber i prosjektet og på anleggsområdet er klar over farene som kan oppstå ved å komme for nær et elektrisk anlegg. Ved å kontakte nettselskapet tidlig i prosessen, kan farer avdekkes og legges inn i en overordnet SHA plan som følger prosjektet hele perioden. 

Ved å kontakte Geomatikk eller Nordlandsnett kan du få oversendt kart over hvor kabler er etablert i bakken.

Er du en graveentreprenør?

Nordlandsnett lar dere som graveentreprenør avdekke høyspentkabel uten at en representant fra nettselskapet er tilstede. For å få denne muligheten må dere først gjennomføre et kurs hos Trainor 

Etter endt kurs fra Trainor skal app hos Geomatikk (Geograv) brukes. Hvert enkelt firma har en bruker hos gravemelding.no. Ved å sette en person/rolle i firma som hovedbruker/administrator kan de enkelt legge til og fjerne personer som skal ha tilgang til gravemeldinger på forskjellige lokasjoner. 

For at dere skal få lov å avdekke høyspentkabel uten sikkerhetsovervåker, skal dere bruke Geograv app for å starte avdekkingen. Når dere starter jobben i appen vil det gå melding inn til driftssentral som registerer jobben i systemet og tilsynspersoner vil få beskjed om at det pågår jobb. Tilsynspersoner vil kunne komme på kontroller og sjekke om nettselskapets krav blir fulgt. 

Graveentreprenørfirma har ansvaret med å informere sine ansatte om prosedyrene gitt av nettselskap. 

Hvert enkelt graveentreprenørfirma skal i tillegg skrive kontrakt med nettselskapet, der dere signerer på å følge nettselskapets prosedyrer. 

Frem til alt av kurs og singering av kontrakt med nettselskapet, skal gammel ordning brukes.