Info til installatører

Info til installatører som skal arbeide i vårt nett. Info om meldinger til nettselskap, gjennomsnittlig behandlingstid og prekvalifisering av installatører.

10.08.201810:55 Jørn Stian Dahl

Melding til nettselskapet

Nordlandsnett benytter Elsmart til håndtering av meldinger. For å benytte Elsmart må man være registrert i elvirksomhetsregisteret.

For å registrere ny konto i Elsmart, gå til www.elsmart.com

Har du allerede konto fra et annet nettselskap kan denne benyttes også hos oss. Dersom du ikke finner Nordlandsnett i nedtrekksmenyen må du søke godkjennelse først. Dette gjøres ved å logge inn som adminsitrator og trykke på linken til venstre i vinduet som dukker opp når dutrykker "ny melding"

Premelding

Gjennomsnittlig behandlingstid?

Per oktober 2020 ligger gjennomsnittlig behandlingstid på 33 dager. Dette er et gjennomsnitt på alle meldingstyper. Ved større meldinger, for eksempel en ny nettilknytting vil det ofte medføre større prosjekteringsarbeid og det må påregnes tid til behandling av meldingen.

Da det er flere som behandler meldinger er det viktig at nødvendig informasjon legges inn i meldingen og ikke formidles til saksbehandler per telefon/mail. Dette vil være med å bidra til raskere behandling av meldinger. Meldinger som ikke inneholder nødvendig informasjon avvises.

Prekvalifisering av installatører

Arbeid som krever P0 godkjenning kan ikke utføres av andre enn prekvalifiserte installatører. 

Innesendte meldinger som medfører P0 arbeid avvises.

Nordlandsett prekvalifiserer fortløpende installatører for å arbeide i vårt nett. Les mer om ordningen her.

 

, click to open in lightbox

Relaterte artikler