Kompensasjon

Fra 1.1.2021 ble det endring i regelverket for utbetaling av kompensasjon.

03.07.201809:06 Anne-Stine Gjervoldstad

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Husholdninger og fritidsboliger har krav på kompensasjon ved strømbrudd som varer over 12 timer. Strømbruddets varighet skal beregnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om avbruddet, eller nettselskapet visste eller burde ha visst at et avbrudd har funnet sted.

Nettkunder uten AMS må selv varsle nettselskapet sitt når de opplever strømbrudd. Varigheten på strømbruddet blir regnet fra tidspunktet for varslelet, med mindre nettselskapet visste eller burde visst om strømbruddet på et tidligere tidspunkt.

Kompensasjonsbeløp ved langvarige strømbrudd

Satsene for kompensasjon per målepunkt er som følger:

  • Husholdninger: 500 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 40 kroner per time.
  • Fritidsboliger: 125 kroner ved avbrudd på 12 timer og deretter en sats på 10 kroner per time.

En samlet årlig kompensasjon kan ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Strømbrudd 2020

Opplevde du sammenhengende strømbrudd på over 12 timer siste 3 måneder 2020 kan du ha rett på kompensasjon fra oss i Nordlandsnett. Du må da benytte skjemaet lengre ned på siden.

Hvem kan søke om kompensasjon?

Du kan søke om kompensasjon dersom du opplever sammenhengende strømbrudd på over 12 timer. Flere strømbrudd regnes også som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum 2 timer. Har du avtale med utkoblingsklausul kan vi desverre ikke gi kompensasjon.

Krav til søknad om kompensasjon

Søknaden må sendes senest 3 måneder etter at du fikk strømmen tilbake. 

Hvordan vurderes kompensasjonen?

Vi i Nordlandsnett regner varigheten av strømbruddet fra det tidspunktet feilen blir oppdaget til det tidspunktet strømmen har holdt seg stabil i 2 timer.

Når får jeg kompensasjonen?

Har du krav på kompensasjon for et langvarig strømbrudd vil du få utbetalingen gjennom en tilsvarende reduksjon på neste nettleie faktura etter søknaden.

, click to open in lightbox