w

Kompensasjon

03.07.201809:06 Anne-Stine Gjervoldstad

Kompensasjon ved langvarig strømbrudd

Opplever du sammenhengende strømbrudd på over 12 timer kan du ha rett på kompensasjon fra oss i Nordlandsnett.

Hvem kan søke om kompensasjon?

Du kan søke om kompensasjon dersom du opplever sammenhengende strømbrudd på over 12 timer. Flere strømbrudd regnes også som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum 2 timer. Har du avtale med utkoblingsklausul kan vi desverre ikke gi kompensasjon.

Krav til søknad om kompensasjon

Søknaden må sendes senest 3 måneder etter at du fikk strømmen tilbake. 

Kompensasjonsbeløp ved langvarige strømbrudd

Det gis kun én kompensasjon per sluttbruker. Har du flere målepunker og nettleieavtaler vil du få tilbake for målepunktet som gir høyest kompensasjon.

  • Over 12 timer til og med 24 timer strømbrudd: 600 NOK
  • Over 24 timer til og med 48 timer strømbrudd: 1.400 NOK
  • Over 48 timer til og med 72 timer strømbrudd: 2.700 NOK
  • Over 72 timer strømbrudd: 2.700 NOK + 1.300 NOK per påbegynte 24-timers periode

Hvordan vurderes kompensasjonen?

Vi i Nordlandsnett regner varigheten av strømbruddet fra det tidspunktet feilen blir oppdaget til det tidspunktet strømmen har holdt seg stabil i 2 timer.

Når får jeg kompensasjonen?

Har du krav på kompensasjon for et langvarig strømbrudd vil du få utbetalingen gjennom en tilsvarende reduksjon på neste nettleie faktura etter søknaden.