w

Krav til meldinger

Her følger en oversikt over hva som skal legges inn av opplysninger på installatørmeldinger til Nordlandsnett. Både for nye og eksisterende anlegg.

10.08.201812:05 Jørn Stian Dahl

Følgende skal legges inn på alle meldinger:

 • Eieropplysninger inkludert epost og telefon
 • Nettkundeopplysninger inkludert epost og telefon
 • Dersom kunde/eier er firma, skal organisasjonsnummer fylles inn og navn på kontaktperson skal fremkomme i kommentarfeltet
 • Anleggsadresse med gnr/bnr
 • Eksisterende OV med korekt antall faser og størrelse
 • I installasjoner med mere enn to anlegg skal enlinjeskjema foreligge
 • Dersom anlegget er uvanlig kompleks eller OV er over 80A skal alltid enlinjeskjema foreligge
 • Forventet ferdigdato skal være fornuftig i forhold til ferdigstillelse
 • Før installasjon/anlegg/målepunkt i flermannsboliger blir spenningsatt, krever Nordlandsnett at boenheter er merket med boenhetsnummer og at tilsendte ferdigmelding har referanse til aktuelle boenhetsnummer.

Følgende skal legges inn på nye installasjoner:

 • Kartskisse som viser nøyaktig plassering av anlegget
 • Ønsket tilknytningspunkt i vårt nett (kabelskap/stolpe etc)

Følgende skal legges inn på eksisterende anlegg:

 • Eksisterende målernummer

Nordlandsnett godtar i utgangspunktet ikke rør/kabler som er lagt uten at disse kan dokumenteres med bilder og tolkerapport.

For prekvalifiserte installatører gjelder egne krav

Meldinger som ikke oppfyller våre krav blir avslått.