w

Registrere Måleravlesning

15.08.201811:01 Sindre Hanssen

Ved å logge inn på Mitt Kundeforhold kan du registrere din avlesning.

Du kan i tillegg registrere måleravlesning på følgende måter.

  • SMS melding: avlesning til 06220 (ditt mobilnummer må være registrert hos oss)
  • Grønt nummer 800 33102 (her taster du ditt målernummer og din avlesning). NB! Denne tjenesten opphører fra 1/1-2020.