w

Nettleie - Bedrift

Det er flere ulike kategorier for nettleie for bedrifter. Det er kundens strømforbruk og tilknytning som avgjør hvilken tariff man blir tilkoblet. Prisene gjelder fra 1. januar 2018.

01.10.201809:42 Bjørn B. Pedersen

Priser på nettleie bedrift

Samtlige nettleie priser er oppgitt inklusive lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldene forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdiavgift. I Nord-Norge er bruk av kraft til husholdningsformål fritatt merverdiavgift. Noe forbruk av elektrisk kraft hos bedrifter kan være omfattet av unntaksbestemmelsen.

Energi- og effektledd vinter gjelder for perioden fra 1.9 til 30.4, mens energi- og effektledd sommer gjelder for perioden 1.5 til 31.8.

Liten næring

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Liten næring 4150 kr/år 17,9 øre/kWh 16,7 øre/kWh

Prisene gjelder for liten næring, med inntakssikring opp til og med 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Lavspent uttak

Fastledd Effektuttak Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 14 700 kr/år < 100 kW 56 kr/kW/måned 28 kr/kW/måned 17,9 øre/kWh 16,7 øre kWh
≥ 100 < 250 kW 54 kr/kW/måned 27 kr/kW/måned
≥ 250 < 500 kW 51 kr/kW/måned 26 kr/kW/måned
≥ 500 < 1000 kW 50 kr/kW/måned 24 kr/kW/måned
≥ 1000 47 kr/kW/måned 23 kr/kW/måned

Prisene gjelder for stor næring, med inntakssikring fra 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Høyspent uttak

Fastledd Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 14 700 kr/år 30 kr/kW/måned 14 kr/kW/måned 5,4 øre/kWh 4,3 øre/kWh

Prisene gjelder for stor næring med høyspent uttak på 11 eller 22 kV

Andre næringstariffer

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Teknisk, lavt forbruk 1 250 kr/år 17,9 øre/kWh 16,7 øre/kWh
Belysning med fotocelle 1 250 kr/år 17,9 øre/kWh 16,7 øre/kWh

For å kunne få tariffen Teknisk, må ikke overbelastningsvernet/sikringen være større enn 16 A, samt at årsforbruket ikke må overstige 8 000 kWh/år.

Byggestrøm

Tilkobling Frakobling Fastbeløp Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Byggestrøm 320 kr 320 kr 4 150 kr/år 17,9 øre/kWh 16,7 øre/kWh