Nettleie privat

Nettleien for husholdninger og fritidsboliger består av to ledd. Et fast ledd og et variabelt ledd som varierer med strømforbruket. For husholdninger og fritidsboliger er satsene de samme.

27.09.201817:27 Bjørn B. Pedersen

Priser på nettleie privat

Samtlige nettleie priser er oppgitt inklusive lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldene forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdiavgift. I Nord-Norge er bruk av kraft til husholdningsformål fritatt merverdiavgift.

Prisene gjelder fra den 1. januar 2020 og vil bli videreført også for 2021.

Energiledd vinter gjelder for perioden fra 1.9 til 30.4, mens energiledd sommer gjelder for perioden 1.5 til 31.8.

Husholdning, Hytte og Fritidsbolig

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Husholdning, Hytte og Fritidsbolig 3 150 kr/år 21,3 øre/kWh 20,1 øre/kWh

Andre private tariffer

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Teknisk, lavt forbruk 520 kr/år 21,3 øre/kWh 20,1 øre/kWh
Belysning med fotocelle 520 kr/år 21,3 øre/kWh 20,1 øre/kWh


For å kunne få tariffen Teknisk, må ikke overbelastningsvernet/sikringen være større enn 16 A, samt at årsforbruket ikke må overstige 8 000 kWh/år.

Byggestrøm

Tilkobling Frakobling Fastbeløp Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Byggestrøm 320 kr 320 kr 3 850 kr/år 21,3 øre/kWh 20,1 øre/kWh

Mer om nettleie for privatkunder

, click to open in lightbox