w

Standard leveringsvilkår

Vi benytter EnergiNorges standardavtaler for tilknytning og nettleie. Avtalene regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til nettet. Når kunden knyttes til nettet, så aksepterer de nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleie og tilknytningsavtale.

10.09.201809:30 Bjørn B. Pedersen

Privatkunder:

Næringskunder: