w

Forbruksavgift

Det er avgift på all elektrisk kraft som leveres i Norge, også kraft som leveres uten vederlag og kraft som nettselskapet eller produsenten tar ut til eget bruk.

15.08.201809:50 Sindre Hanssen

Avgiftssatser 2020

Full sats

Forbruksavgiften er 16,13 øre/kWh eks. mva. Denne satsen omfatter bl.a. kraft til husholdninger, næringsvirksomhet utenom industrien og administrasjonsbygg i industrien.

Redusert sats

For elektrisk kraft som brukes til industri- og bergverksproduksjon, produksjon av fjernvarme, datasentre med uttak over 0,5 MW og til skip i næring gjelder det en redusert sats.

Pr. dd. er den reduserte satsen 0,505 øre/kWh.

Fritak fra avgiften

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Eksempler på fritak er kraft levert til:

  • visse kraftintensive prosesser
  • veksthusnæringen
  • fremdrift av skinnegående transportmiddel

Nærmere beskrivelse om regelverket kan du lese om på Skatteetaten sine nettsider.

Søke om redusert sats eller fritak fra avgiften?

Logg inn på Mitt Kundeforhold for å levere skjema.

Etter innlogging benyttes menyvalget "Min Profil" og deretter "Skjemaer".