Standard leveringsvilkår

Vi benytter EnergiNorges standardavtaler for tilknytning og nettleie. Avtalene regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til nettet. Når kunden knyttes til nettet, så aksepterer de nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleie og tilknytningsavtale.

10.09.201809:30 Bjørn B. Pedersen

Privatkunder:

Oppdaterte avtalevilkår gjeldende f.o.m. 1/2-2021

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til forbrukere (husholdning/fritidsboliger) i henhold til definisjonen av forbruker i forbrukerkjøpsloven. Standardvilkårene av 2020 avløser tidligere standardavtale av 2007. Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Disse standardvilkårene gjelder mellom Nettselskap og Kunde fra det tidspunkt de er kunngjort for kundene iht. gjeldende regler (se pkt. 17). Standardvilkårene består av to deler/avtaler:

  • Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden.
  • Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Næringskunder:

Oppdaterte avtalevilkår gjeldende f.o.m. 1/2-2021

Disse standardvilkårene er beregnet til bruk ved tilknytning og levering av nettjenester til næringskunder, dvs. kunder som ikke er forbruker i henhold til definisjonen i § 1 i lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34). Behovet for oppdaterte vilkårene er i første rekke utløst av endringer i en rekke forskrifter, gitt av myndighetene ved Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden. Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

, click to open in lightbox