w

Nettleie bedrift

Det er flere ulike kategorier for nettleie for bedrifter. Det er kundens strømforbruk og tilknytning som avgjør hvilken tariff man blir tilkoblet. Prisene gjelder fra 1. januar 2019.

01.10.201809:42 Bjørn B. Pedersen

Priser på nettleie bedrift

Samtlige nettleie priser er oppgitt inklusive lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldene forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdiavgift. I Nord-Norge er bruk av kraft til husholdningsformål fritatt merverdiavgift. Noe forbruk av elektrisk kraft hos bedrifter kan være omfattet av unntaksbestemmelsen.

Energi- og effektledd vinter gjelder for perioden fra 1.9 til 30.4, mens energi- og effektledd sommer gjelder for perioden 1.5 til 31.8.

Liten næring

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Liten næring 4 500 kr/år 19,7 øre/kWh 18,5 øre/kWh

Prisene gjelder for liten næring, med inntakssikring opp til og med 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Lavspent uttak

Fastledd Effektuttak Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 16 200 kr/år < 100 kW 62 kr/kW/måned 30 kr/kW/måned 6,9 øre/kWh 5,7 øre kWh
≥ 100 < 250 kW 59 kr/kW/måned 29 kr/kW/måned
≥ 250 < 500 kW 56 kr/kW/måned 28 kr/kW/måned
≥ 500 < 1000 kW 55 kr/kW/måned 27 kr/kW/måned
≥ 1000 52 kr/kW/måned 26 kr/kW/måned

Prisene gjelder for stor næring, med inntakssikring fra 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Høyspent uttak

Fastledd Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 16 200 kr/år 33 kr/kW/måned 16 kr/kW/måned 5,8 øre/kWh 4,7 øre/kWh

Prisene gjelder for stor næring med høyspent uttak på 11 eller 22 kV

Andre næringstariffer

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Teknisk, lavt forbruk 1 300 kr/år 19,7 øre/kWh 18,5 øre/kWh
Belysning med fotocelle 1 300 kr/år 19,7 øre/kWh 18,5 øre/kWh

For å kunne få tariffen Teknisk, må ikke overbelastningsvernet/sikringen være større enn 16 A, samt at årsforbruket ikke må overstige 8 000 kWh/år.

Byggestrøm

Tilkobling Frakobling Fastbeløp Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Byggestrøm 320 kr 320 kr 4 500 kr/år 19,7 øre/kWh 18,5 øre/kWh