Nettleie bedrift

Det er flere ulike kategorier for nettleie for bedrifter. Det er kundens strømforbruk og tilknytning som avgjør hvilken tariff man blir tilkoblet. Prisene gjelder fra 1. januar 2020 og vil bli videreført også for 2021.

01.10.201809:42 Bjørn B. Pedersen

Priser på nettleie bedrift

Samtlige nettleie priser er oppgitt inklusive lovpålagt avgift til energifondet. I tillegg kommer til enhver tid gjeldene forbruksavgift for elektrisk kraft og merverdiavgift. I Nord-Norge er bruk av kraft til husholdningsformål fritatt merverdiavgift. Noe forbruk av elektrisk kraft hos bedrifter kan være omfattet av unntaksbestemmelsen.

Energi- og effektledd vinter gjelder for perioden fra 1.9 til 30.4, mens energi- og effektledd sommer gjelder for perioden 1.5 til 31.8.

Liten næring

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Liten næring 4 650 kr/år 20,3 øre/kWh 19,1 øre/kWh

Prisene gjelder for liten næring, med inntakssikring opp til og med 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Lavspent uttak

Fastledd Effektuttak Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 16 700 kr/år < 100 kW 64 kr/kW/måned 31 kr/kW/måned 7,1 øre/kWh 5,9 øre/kWh
≥ 100 < 250 kW 61 kr/kW/måned 30 kr/kW/måned 7,1 øre/kWh 5,9 øre/kWh
≥ 250 < 500 kW 58 kr/kW/måned 29 kr/kW/måned 7,1 øre/kWh 5,9 øre/kWh
≥ 500 < 1000 kW 57 kr/kW/måned 28 kr/kW/måned 7,1 øre/kWh 5,9 øre/kWh
≥ 1000 54 kr/kW/måned 26 kr/kW/måned 7,1 øre/kWh 5,9 øre/kWh

Prisene gjelder for stor næring, med inntakssikring fra 250 A (230 V) eller 145 A (400 V).

Stor næring - Høyspent uttak

Fastledd Effektledd Vinter Effektledd Sommer Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Stor næring 16 700 kr/år 34 kr/kW/måned 16 kr/kW/måned 6,0 øre/kWh 4,9 øre/kWh

Prisene gjelder for stor næring med høyspent uttak på 11 eller 22 kV

Andre næringstariffer

Fastledd Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Teknisk, lavt forbruk 1 320 kr/år 20,3 øre/kWh 19,1 øre/kWh
Belysning med fotocelle 1 320 kr/år 20,3 øre/kWh 19,1 øre/kWh

For å kunne få tariffen Teknisk, må ikke overbelastningsvernet/sikringen være større enn 16 A, samt at årsforbruket ikke må overstige 8 000 kWh/år.

Byggestrøm

Tilkobling Frakobling Fastbeløp Energiledd Vinter Energiledd Sommer
Byggestrøm 320 kr 320 kr 4 650 kr/år 20,3 øre/kWh 19,1 øre/kWh