w

Prekvalifisering

Informasjon på hva som skal til for at dere skal kunne bli prekvalifisert og får mulighet å avdekke høyspentkabler uten nettselskapet til stede.

12.09.201814:50 Veronika Wiik

Hvordan bli prekvalifisert

Nordlandsnett lanserer nye krav for å kunne bli prekvalifisert til avdekking av høyspentkabler uten nettselskapet tilstede.  

Alle som skal godkjennes må først:

  1. Laste ned app som heter Geograv fra Geomatikk, link kommer an på type telefon/nettbrett som brukes. Iphone i Appstore, Play butikk osv
  2. Kurs hos Trainor link: Bedriftsspesifikk kurs Kostnader for kurs dekkes av hvert enkelt firma. Kurset skal tas årlig av de som jobber ute til enhvertid. Nyansatte skal gjennomgå kurset før de får grave på høyspentkabler. 
  3. Inngå egen avtale med nettselskapet, dette gjøres ved å kontakte Veronika Wiik telefon 95409144 eller kontakt operativ drift i Nordlandsnett.
  4. Gjennomgang av REN 1018, 1019 og 9010. 
  5. Konsekvenser ved avvik. 
  6. Dokumentasjon

Hvis ditt firma ønsker å bli prekvalifisert lag bruker her: