Prekvalifisering

Hvorfor bli prekvalifisert og få mulighet til å avdekke høyspentkabler uten nettselskapet til stede?
Dere kan gjøre jobben når det passer dere.
Ingen ekstra kostnader for ekstra entreprenør ved avdekking av høyspentkabel.

12.09.201814:50 Veronika Wiik

Hvordan bli prekvalifisert

Nordlandsnett lanserer nye krav for å kunne bli prekvalifisert til avdekking av høyspentkabler uten nettselskapet tilstede.  

Alle som skal godkjennes må først:

  1. Laste ned app som heter Geograv fra Geomatikk, link kommer an på type telefon/nettbrett som brukes. Iphone i Appstore, Play butikk osv
  2. Kurs hos Trainor link: Bedriftsspesifikk kurs Kostnader for kurs dekkes av hvert enkelt firma. Kurset skal tas årlig av de som jobber ute til enhvertid. Nyansatte skal gjennomgå kurset før de får grave på høyspentkabler. 
  3. Inngå egen avtale med nettselskapet, dette gjøres ved å kontakte Veronika Wiik telefon 95409144 eller kontakt operativ drift i Nordlandsnett.
  4. Gjennomgang av REN 1018, 1019 og 9010. 
  5. Konsekvenser ved avvik. 
  6. Dokumentasjon

Prekvalifiserte entreprenører

Graveentreprenør Telefon  Graveentreprenør  Telefon 
 Stranda Maskin  90784579 Enkon AS 91802586
Mesta AS 41522344 GKS Maskin  48891840
Alstad Maskin AS 75507990 Wolden Maskin AS 90887144
Vamek AS 48130723 Veinor AS 95028521
Alex Haug  40697118 Betongarbeid og Transport AS 99426390
J.Ersvik Graving og Transport AS 41657001 Tuv Transport  95159147
PK Strøm  48245381 Anleggsgartnermester
Svein E.Johansen AS
98424786
Roald Madsen AS (Ikke godkjent frem til 03.11.21)  90643464 J.ersvik Graving og Transport AS 41657001
Høytrykksteknikk AS 45009900 Kristensen Maskin AS 91547480
Reipå Knuseri AS 41405549 Stokkvågen Maskin og Transport AS 91693898
TH Maskin AS 45874108 Onøy Maskinstasjon AS 95440417
KB Graveservice AS 91807552 Move Maskin AS 95170743

  

Er du ikke godkjent for avdekking av høyspentkabel

Har du valgt å ikke bli prekvalifisert så må du søke etter sikkerhetsovervåker. Kostnadene for sikkerhetsovervåking blir fakturert bestiller fra vår elektroentreprenør eller andre kvalifiserte representanter. 

Alle som skal søker avdekking av høyspentkabel må bruke Geograv appen fra Geomatikk, å starte og stoppe jobben i gravemeldingen. 

Søk sikkerhetsovervåker i skjemaet under:

Bruksanvisning Geograv

Arbeid nær ved luftlinje