w

Prekvalifisering

Informasjon på hva som skal til for at dere skal kunne bli prekvalifisert og får mulighet å avdekke høyspentkabler uten nettselskapet til stede.

12.09.201814:50 Veronika Wiik

Hvordan bli prekvalifisert

Nordlandsnett lanserer nye krav for å kunne bli prekvalifisert til avdekking av høyspentkabler uten nettselskapet tilstede.  

Alle som skal godkjennes må først:

  1. Laste ned app som heter Geograv fra Geomatikk, link kommer an på type telefon/nettbrett som brukes. Iphone i Appstore, Play butikk osv
  2. Kurs hos Trainor link: Bedriftsspesifikk kurs Kostnader for kurs dekkes av hvert enkelt firma. Kurset skal tas årlig av de som jobber ute til enhvertid. Nyansatte skal gjennomgå kurset før de får grave på høyspentkabler. 
  3. Inngå egen avtale med nettselskapet, dette gjøres ved å kontakte Veronika Wiik telefon 95409144 eller kontakt operativ drift i Nordlandsnett.
  4. Gjennomgang av REN 1018, 1019 og 9010. 
  5. Konsekvenser ved avvik. 
  6. Dokumentasjon

Hvis ditt firma ønsker å bli prekvalifisert lag bruker her: Registrer ditt selskap?

Prekvalifiserte entreprenører

Graveentreprenør Telefon  Graveentreprenør  Telefon 
Wolden Maskin AS  90887144 Bertelsen & Grapestad 51461080
Per Øyvind Bentzen 91693898 J.Bentzen Grunnarbeid/Landbruk 90691709
Onøy Maskinstasjon  95440417
Herolf Hansen & Sønn 91738064
Trasè AS 90950606
PK Strøm  75690930
Alstad Maskin AS 90013288
Betongarbeid og Transport AS 99426390
Vamek AS  91879390

  

Er du ikke godkjent for avdekking av høyspentkabel

Har du valgt å ikke bli prekvalifisert så må du søke etter sikkerhetsovervåker. Kostnadene for sikkerhetsovervåking blir fakturert bestiller. 

Søk sikkerhetsovervåker i skjemaet under: