Prekvalifisering

Hvorfor bli prekvalifisert og få mulighet til å avdekke høyspentkabler uten nettselskapet til stede?
Dere kan gjøre jobben når det passer dere.
Ingen ekstra kostnader for ekstra entreprenør ved avdekking av høyspentkabel.

12.09.201814:50 Veronika Wiik

Hvordan bli prekvalifisert

Nordlandsnett lanserer nye krav for å kunne bli prekvalifisert til avdekking av høyspentkabler uten nettselskapet tilstede.  

Alle som skal godkjennes må først:

  1. Laste ned app som heter Geograv fra Geomatikk, link kommer an på type telefon/nettbrett som brukes. Iphone i Appstore, Play butikk osv
  2. Kurs hos Trainor link: Bedriftsspesifikk kurs Kostnader for kurs dekkes av hvert enkelt firma. Kurset skal tas årlig av de som jobber ute til enhvertid. Nyansatte skal gjennomgå kurset før de får grave på høyspentkabler. 
  3. Inngå egen avtale med nettselskapet, dette gjøres ved å kontakte Veronika Wiik telefon 95409144 eller kontakt operativ drift i Nordlandsnett.
  4. Gjennomgang av REN 1018, 1019 og 9010. 
  5. Konsekvenser ved avvik. 
  6. Dokumentasjon

Prekvalifiserte entreprenører

Graveentreprenør Telefon  Graveentreprenør  Telefon 
Wolden Maskin AS  90887144 Bertelsen & Grapestad 51461080
Per Øyvind Bentzen 91693898 J.Bentzen Grunnarbeid/Landbruk 90691709
Onøy Maskinstasjon  95440417 Bernhardsen Entreprenør AS 75565880
Herolf Hansen & Sønn 91738064 Move Maskin AS 95170743
Trasè AS 90950606 Kristensen Maskin AS 91547480
PK Strøm  75690930 Sandhornøy Maskin AS 92411697
Alstad Maskin AS 90013288 Vassbakk og Stol  98242634
Betongarbeid og Transport AS 99426390 Leithe Maskin AS  46655233
Vamek AS  91879390 Tuv Transport  91188358
Enkon AS 91802586 Veinor AS 95028521
Mesta AS 41522344

  

Er du ikke godkjent for avdekking av høyspentkabel

Har du valgt å ikke bli prekvalifisert så må du søke etter sikkerhetsovervåker. Kostnadene for sikkerhetsovervåking blir fakturert bestiller fra vår elektroentreprenør eller andre kvalifiserte representanter. 

Alle som skal søker avdekking av høyspentkabel må bruke Geograv appen fra Geomatikk, å starte og stoppe jobben i gravemeldingen. 

Søk sikkerhetsovervåker i skjemaet under:

Bruksanvisning Geograv

Arbeid nær ved luftlinje