w

Hvorfor velge prekvalifiserte installatører

Prekvalifiserte installatører har opplæring i våre rutiner og er godkjent til å forestå gravearbeid, legge rør og trekke kabler for Nordlandsnett.

10.09.201818:53 Jørn Stian Dahl

Ved å velge en prekvalifisert installatør vil det i mange tilfeller bli billigere enn dersom Nordlandsnett selv må forestå arbeidet.

Dette fordi de prekvalifiserte instalaltørene allerede er på oppdragsstedet i forbindelse med oppdraget i boligen, kan befare, planlegge, og ikke minst utføre arbeidet som trengs for at du skal få strøm.

Tidsbruken, og dermed også kostanden i prosjektet kan da totalt sett gå ned.

Du kan også gjøre avtaler direkte med installatør. Det være seg trase for kabelgrøft, dato for spenningsetting etc. Installatør har kommunikasjon med oss via meldingssystemet.

Dersom du er isntalaltør og ditt firma ønsker mer informasjon om prekvalifiseringsordningen, ta kontakt med Jørn Stian Dahl: jorn.stian.dahl@nordlandsnett.no