Varsel - Linjeinspeksjon

RØDØY - BODØ - BEIARN - SALTDAL

01.01.197000:00 Morten Paulsen Særen

Linjeinspeksjon fra helikopter utføres fra og med 29.06.2020 og i en periode påopp til 10 dager.

I perioden blir det fløyet i lav høyde over kraftlinjer i kommunene

 

RØDØY - BODØ - BEIARN – SALTDAL

 

Det må påregnes en del støy som kan medføre ulempe for berørte parter i områder nær kraftlinjer.

 

For spørsmål ta kontakt med Midtnorsk Helikopterservice AS på: +47 974 03 500

www.helikopterservice.no

, click to open in lightbox