Skogrydding - Hvorfor er det viktig?

Alle nettselskap i Norge er pålagt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) å rydde skog ved strømlinjene. Dette er for at du skal slippe strømbrudd, dårlig leveringskvalitet, skade på eiendommer eller i verste fall skade på mennesker eller dyr. 

26.07.201816:12 Anne-Stine Gjervoldstad

Hvorfor skogrydding?

Skog og kratt fjernes for å forhindre at vegetasjon kan komme i kontakt med strømførende linjer og gjøre skade. Trær i kontakt med en strømlinje kan føre til strømbrudd, og i verste fall skade på liv eller eiendom. Skogrydding er derfor pålagt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). 

Skogrydding på privat eiendom

Vegetasjon som hogges tilhører grunneier. Som regel vil vegetasjon som hogges på private hager og parkanlegg bli kuttet opp til flis og plassert på et egnet sted. Er du grunneier kan du velge å bruke vegetasjonen til noe eget. 

Ta kontakt med oss for å avtale nærmere.

Eksempler på hva hugget vegetasjon kan brukes til: ved, materiale til treskjæring, lage gapahuk, benker eller andre sitteplasser i naturen. Slike prosjekter kan være til nytte for både for barn, ungdom og voksne. 

Bor du ved en strømlinje og ønsker å plante?

For å være på den sikre siden bør du holde busker, trær, hekk og liknende mer enn 7,5 meter unna høyspentlinjer. I tillegg skal det holdes ryddig rundt kabelskap, nettstasjoner og stolper. 

Varsel om skogrydding

Vi i Nordlandsnett ønsker å ha et godt samarbeid med alle grunneiere og håper at skogrydding langs strømlinjene medfører minst mulig ulempe for den enkelte grunneier og brukere av naturen. I forkant av skogryddingen vil derfor alle berørte grunneiere i vårt konsesjonsområde* motta et brev fra Nordlandsnett hvor nødvendig informasjon vil bli gitt. Brev blir sendt ut minimum 14 dager før skogrydding starter.

Skogrydding i områder med turstier

Noen ganger vil turstier også berøres av at det ryddes skog langs strømlinjene. Dette kan du lese mer om i denne artikkelen.

*Konsesjonsområdet vårt: Bodø, Gildeskål, Saltdal, Beiarn, Rødøy, Lurøy og Træna kommune.

, click to open in lightbox

Relaterte artikler