w

Strømstans

I kartene under kan du se oversikt over pågående strømstanser (røde markører) og planlagte utkoblinger (blå markører).

Blinking i lys september/oktober 2020
En del kunder henvender seg til oss vedrørende "Blinking i lys". Fenomenet betegnes som flimmer og har sitt opphav fra stålverket på Mo i Rana. Flimmer har vært en utfordring i flere år og er redusert etter omkoplinger i nettet. Torsdag 24. September rundt kl. 19 startet stålverket opp uten nødvendig demping ute i nettet. I ettertid er det innført reduserende tiltak og man håper dette vil fungere. Nordlandsnett følger med utviklingen i samarbeide med Statnett. Det er mulig man vil oppleve flimmeraktivitet frem til 23. oktober pga. arbeider på 420 KV linjer på Helgeland.

30.07.201809:31 Anne-Stine Gjervoldstad

Melde strømbrudd?

Dersom strømmen har gått hos deg og du ikke finner oppføring i kartet som gjelder din adresse kan det enten skyldes feil på ditt anlegg eller det kan være en feil vi ikke kjenner til.

Smørbrødliste som du kan følge før du kontakter oss

  • Har naboen strøm? Om naboen har strøm - da kan nok feilen være hos deg.
  • Har du sjekket sikringsskapet ditt? Om noen av sikringene eller jordfeilbryteren har slått ut, er nok feilen hos deg. Husk også å sjekke inntakssikringen. Inntakssikring kan befinne seg i kjeller eller på loft hvis den ikke er i sikringsskapet.

Hvis du har sjekket disse punktene og det viser seg at det fortsatt er fritt for strøm, da kan det være feil på strømnettet og du kan kontakte oss.

 

Kontakt oss på tlf. 755 32000

 

Vi betjener kommunene

  • Bodø
  • Gildeskål
  • Beiarn
  • Saltdal
  • Rødøy
  • Lurøy
  • Træna

Hvis feilen ligger i ditt private strømanlegg vil du bli fakturert for eventuell vaktutrykning.

Kompensasjon ved langvarige avbrudd