w

Ny 132 kV linje Hopen - Soløyvannsveien og 132 kV omleggingslinje rundt Hopen

Skoging av de nye traseene er i gang.

25.06.201914:27 Svein Arild Vangen

Skogrydding av de nye traseene er kommet i gang og utføres av skogentreprenør Silvanord AS

Mesteparten av ryddingen foregår manuelt med motorsag. Større skogteiger ryddes med skogsmaskin.

Det er nødvendig at vi rydder en bredde på 30 meter, for å sikre at trær ikke kan falle ned på linjene og forårsaker strømbrudd.

Skogryddingen vil pågå fram til august.

Linjebyggingen vil starte opp mot årsskifte med fundamentering av master, og den største anleggsaktiviteten med linjebygging vil være i 2020. 

Vi oppdater nettsidene jevnlig om prosjektets framdrift, kommende aktiviteter og berørte områder.

Relaterte artikler